תוכן העניינים

עמוד:ו

חלק שני : המבחן המדיני והבטחוני בשנות מלחמת העולם השנייה פרק שביעי . התוכנית המדינית של השומר הצעיר 101 תרגום האידיאולוגיה לשפת המעשה המדיני 101 . . התוכנית הדו לאומית 102 .. הקיבוץ הארצי ושותפיו ב"ליגה להתקרבות 110 .. " ניסיונות למימוש התוכנית הדו לאומית 112 .. העמדה המדינית הסוציאליסטית בהתפתחותה 119 .. פרק שמיני : התנועה לאחדות העבודה בזירה הפוליטית 126 הפילוג במפלגת פועלי אוץ ישראל 126 .. אקטיביזם מדיני ובטחוני 139 .. רדיקליזם מעמדי וסוציאלי 140 .. היחס לברית המועצות 143 .. פרק תשיעי : המערכה של השמאל נגד תוכנית בילטמור 148 התוכנית ומתנגדיה 148 .. המחלוקת בתוך תנועת העבודה בשלהי מלחמת העולם 151 .. המקורות הרעיוניים להתנגדות לתוכנית בילטמור 155 .. פרק עשירי.- קווים מקבילים ומצטלבים בענייני ביטחון ובדרך המאבק 158 תגובת היישוב על מדיניות הספר הלבן 158 .. הקמת הפלמ"ח והמחלוקת על קיומו ועל דרכו 160 .. ויכוח על דרכי המאבק 164 .. המאבק המזוין והשלכותיו המדיניות והבטחוניות 177 .. פרק אחד עשר . שתי מפלגות בשמאל : השומר הצעיר ואחדות העבודה-פועלי ציון 181 שיקום ותמורה במפא"י 181 .. חזית השמאל 182 .. משמעות ההכרעה בבחירות ב 183 .. 1944 ייסוד אחדות העבודה-פועלי ציון 185 .. מפלגת השומר הצעיר 189 .. הזרמים הקיבוציים ומפלגותיהם 191 .. פרק שנים עשר : האלטרנטיבה החברתית והמדינית של השמאל 198 המהפכה הציונית במבחן המציאות היישובית 198 .. המצע החברתי של השמאל 201 .. אוריינטציה על '' כוחות המחר '' ומאמצים לקשירת קשרים עם ברית המועצות 203 .. פיקוח בין לאומי בתקופת המעבר 208 .. השמאל והוועדה האנגלו אמריקנית 210 .. האסטרטגיה המדינית של השמאל 214 .. פרק שלושה עשר : בין אידיאולוגיה למציאות בתש"ז 216 מפנה במדיניות הציונית ( דיוני פאריס , אוגוסט 216 .. ( 1946 התגובה הציבורית בא ^ על החלטות פאריס 217 .. הקונגרס הציוני הכ"ב בבאזל 220 .. העברת שאלת א ^ ישראל לאו"ם 226 .. המהפך הסובייטי והצהרת גרומיקו 227 .. ועדת החקירה של האו '' ם 232 .. פרק ארבעה עשר : ההכרעה המדינית 236 תגובת השמאל הציוני סוציאליסטי על מסקנות ועדת האו"ם 236 .. המערכה בעצרת האומות המאוחדות ( ספטמבר-נובמבר 239 .. ( 1947 לאחר ההכרעה 242 ..

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר