תוכן עניינים

עמוד:ו

פרק שמיני : כלים ועמים : קבוצות אתניות בישראל 256 ארכאולוגיה ואתניות 256 .. האתרים הכפריים בעמקי הצפון 262 .. מאפייני האתרים ופירושם 265 .. קבוצות אתניות בכפר ובעיר 277 .. סיכום 282 .. פרק תשיעי : מכפרים לממלכה : החברה הישראלית מתקופת ההתנחלות ועד שלהי תקופת המלוכה 284 תקופת ההתנחלות 284 .. תקופת המלוכה 286 .. סיכום 296 .. אחרית דבר 298 מעמדן של ממלכות ישראל ויהודה 298 .. שאלת הריבוד החברתי 299 .. העיר והכפר 300 .. זהות חברתית 300 .. כיוונים להמשך המחקר הארכאולוגי חברתי של תקופת המלוכה 301 .. רשימות הקיצורים הביבליוגרפיים 303 רשימת האיורים , המפות , התרשימים והטבלאות 349 מפתח 353 מקורות האיורים 363

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר