הקדמה

עמוד:5

הקדמ ה זהו סיפור צמיחתה של אישיות בריאה וחזקה בילד מוסרע ביותר . בראשית הסיפור כבר ביקר דיבס כשנתיים בבית הסםר . בתחילה לא דיבר כלל . פעמים ישב כל שעות הבוקר אילם וללא תנועה , או שהיה זוחל על רצםת הכיתה , מתעלם כן הילדים והמורה . פעמים היה נתקף התפרצויות זעם קשות . המורים , הפסיכולוג ורופא הילדים של בית הספר היו תוהים : האם היה מפגר בשכלו י האם סבל ממחלת נפש קשה ? האם מוחו נפגע בלידה ? על כך לא היתה תשובה . ספר זה הוא דו"ח על דבר . שהמחברת מכנה אותו .. החיפוש אחר האני" אצי יצור אנושי קטן , חולה עד לעורר רחמים . ובסופו , — כתוצאה מן העזרה הקלינית הנבונה והמקצועית לעילא של ד"ר אקסלין , הוא מתגלה כאישיות מבריקה ומוכשרת - מנהיג אמיתי . המחברת ידועה בעולם הפסיכולוגיה בשל תרומותיה לתיאוריה ולמעשה של ריפוי ילדים במשחק . ספרה ,, ר י ם ו י ב מ ש ח ק : כ ו ח ו ת מ נ י ע פנימיים של ה י ל ד ו ת , " זכה לשבחים רבים ולתפוצה גדולה . .. דיבס" הוא ספר מרתק ומעניין עבור כל קורא . ההורים . המתעניינים בהתםת חות הנפשית של ילדיהם . יקראו בו בהנאה ויפיקו ממנו תועלת רבה . גם לאנשי המקצוע . החוקרים את גיל הילדות ואת חיי הנםש הנורמליים והבלתי נורמליים של הילד . יהיה הספר לעזר רב . הילד המתואר בספר זה הוא בלתי רגיל בהחלט , אך לעוסקים בפסיכולוגיה ופסי כוטרסיה ידועה מזמן העובדה , שגילויים רבים של תהליכי הנפש הבריאה והתפתחותה הושגו ע"י חקר צורות ההתנהגות היוצאות דוסן דווקא . כמו כן יש לציין , שמן הבחינה ההיסטורית חייבת הפסיכולוגיה המודרנית הרבה לאנליזה מדוקדקת של מקרים בודדים . בהקשר זה נזכיר את העבודות הראשונות של םרויד ושל מורטון םרינס . אין ספק . כי אחת הבעיות הראשיות של דורנו . דור הטכנולוגיה וההמוניות היא בעיית ההבנה הנאותה של האמצעים שיבטיחו שינויים לאורך ימים באישיות ובהתנהגות שלה . מבחינה זו נודעת ל ,, דיבס" חשיבות מרובה , בתור מחקר במבנה הנםש

ספרית פועלים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר