דיבס: הילד המחפש את זהותו

עמוד:4

DIBS IN SEARCH OF SELF BY VIRGINIA AXLINE ( Q HOUGTON IHIFLLIN COMPANY סידרת השכלה וחינוך בשיתוף עם מחלקת החינוך של הקיבוץ הארצי השומר הצעיר בעריכת ברטה חזן הביא לדפוס חיים פלג מהדורה ראשונה מרס 1968 הדווסה תשע עשרה תשס"ח 2008 כל הזכויות שמורות לספרית פועלים בע"מ נדפס בדפוס אופסט ראמים בע"מ

ספרית פועלים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר