תוכן העניינים

עמוד:10

רשימת התנסויות התנסות א' למידה משמעותית 38 התנסות ב' חלום בהקיץ 124 התנסות ג' מתוך סל הערכים שלי 160 התנסות ד בית אבא אמא 160 התנסות ה' החלטה חשובה 160 התנסות ו' כתיבת דילמות 169 התנסות ז' חזור על דברי קודמך 212 התנסות ח' האם אתה מתכוון ? 212 התנסות ט' אני רואה ... אני חושב ... אני מרגיש 213 התנסות י' אדם שהשפיע עלי 242 התנסות .... מה אומרים עלי תלמידי ? 254 התנסות .... הצורך בהישג ... בכוח ... ובהשתייכות 255 התנסות .... השתקפות בראי 257 התנסות .... צייר עיוור 258

ספרית פועלים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר