תוכן העניינים

עמוד:8

סרק . 7 אקלים - תהליכים בין אישיים וקבוצתיים 196 שלושה מודלים של אקלים חינוכי : 197 - נורמות : 200 - תקשורת ; 209 - מנהיגות ; 228 - עיבוד קבוצתי של גורמי אקלים . 235 - פרק . 8 המחנך - ניהול של דיאלוג חינוכי 241 המורה כאדם ; 24 1 - חינוך מחדש : 244 - מודעות עצמית : 245 - ממודעות עצמית לקבלת אחריות : 248 - אחריות מושתפת : 251 - למידה אוטוביוגראפית : 253 - המורה כלומד : 256 - סגנונות מנהיגות ; 257 - של מי האחריות ? : 258 - סגנונות למידה אישיים ; 262 - הערכה ומתן ציונים . 264 - סוף דבר 271

ספרית פועלים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר