היישוב היהודי בשנת 1936 מרדכי נאור

עמוד:3

היישוב היהודי בשנת 1936 מרדכי נאור בחנוכה תרצ"ז ( דצמבר ( 1936 עלה על הקרקע קיבוץ תל עמל , ראשון היישובים שנבנה בשיטת 'חומה ומגדל . ' השנה שעמדה להסתיים היתה אחת הקשות שידע היישוב היהודי . ראשיתה קשורה היתה עדיין לתקופת הגיאות ' ) פרוספריטי , ' בלשון הימים ההם , ( אם כי מאז סוף 1935 הורגש רפיון מה בארץ בשל 'משבר חבש , ' אך רובה ככולה עמדה בסימן מתח , מהומות וקורבנות במידה שהארץ לא ידעה כמותה . כדי להבין טוב יותר את התהליך ההתיישבותי בטחוני פוליטי שהחל בעליית תל עמל , יש לעמוד על אירועיה של אותה שנה כולה ומעט על השנים שקדמו לה . בשנות השלושים הראשונות נתון היה עדיין היישוב היהודי בארץ ישראל תחת השפעתו של המשבר הכלכלי העמוק , שפגע בו במחצית השנייה של שנות העשרים . העלייה היתה בהיקף של כמה אלפים בשנה , וההתיישבות — מצומצמת למדי . כך למשל , בשנים 1931-1928 הוקמו שלושה-ארבעה יישובים חדשים בשנה בלבד . כל זאת החל להשתנות במהלך שנת , 1932 וצבר תאוצה גוברת והולכת כשלוש השנים שלאחר מכן —. 1935-1933 תוך שלוש שנים אלה הוכפל היישוב היהודי בשל עלייה של רכבות מדי שנה ; הון רב הוכנס לארץ , בעיקר בידי עולי גרמניה ; חלה התרחבות גדולה במגזר ההתיישבותי ובמגזר העירוני , והיהודים התקרבו לכדי כ 30 % מתושבי הארץ . לפי הערכה , היו בתחילת 1936 כ 375 אלף יהודים בארץ ישראל המנדאטורית , לצד כ 900 1 אלף ערבים . היהודים היו מעודדים מהתפתחות זו . הם לא הסתירו את תקוותם , שלא ירחק היום שבו יהוו רוב בארץ . מן העבר השני , הפגינה ההנהגה הערבית את מורת רוחה מצמיחתו המהירה של היישוב היהודי . היא ניסתה לשכנע את הבריטים , שליטי הארץ , שיבלמו את העלייה היהודית וכן את רכישת הקרקעות בידיהם . משלא עלה הדבר בידיהן , נקטה בדרך האלימות . דייר נאור הוא סופר וחוקר תולדות אר'ן ישראל . מרצה באוניברסיטת תל אביב ; עורך יעיין .

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר