גבולות המחקר

עמוד:13

( סאדול , ( ההר ( ג'בל ) והבקע שלאורך השבר הסורי אפריקני ( ע'ור . ( הנוסעים הנוצרים מכירים בתחומי המקומות של ארץ ישראל המקראית והברית החדשה , ובנוסף לכך לחלוקה של הממסד הכנסייתי , ואילו הנוסעים היהודים מתייחסים בעיקר לתחומים התלמודיים וההלכתיים . קביעת גבולה הדרומי של הארץ היא בדרך כלל תחום הארץ הנושבת . כך למשל הגאוגרפים הערבים כמעט ואינם מכירים את אזור הנגב ומדבר סיני ' ) תיה , ( ' לבד מאזור החולות של צפוךסיני ( ג'פאח הנכלל בתחום מצרים . הצליינים היהודים והנוצרים אשר מגיעים לארץ ישראל ממצרים , רואים בעיר עזה את תחילתה של הארץ . באזור סיני תיארו הנוסעים רק את אזור סנטה קתרינה , בשל ריכוז אתרי הקדושה שבמקום , וכן את אזור א טור — בשל מיקומו על נתיב המסחר הימי שלאורך מפרץ סואץ . נקודה נוספת להדגשה היא , שבספרות הכתובה בערבית לא פעם אזורנו מכונה בשם הרב משמעי 'אלשאם / מונח אשר פעמים הוא כינוי לסוריה או רק לדמשק . במקורות היהודיים הוא מייחד לרוב רק את _ארץ ישראל . לעומת זאת בספרות המוסלמית , בעיקר מתקופת ימי הביניים המאוחרים , המונח 'אלשאם' מהווה שם כולל לסודיה דבתי , מבלי שנוכל להבחין בין אזורי המשנה _הדלוונטים לארץ ישראל כיחידה עצמאית . כפי שראינו , הבעיות שכאן מנינו רק את מקצתן הן רבות . מאחר שהתקשינו למצוא לארץ ישראל הגדרה ותחום המוסכם על המקורות לכל אורך התקופה , נקטנו דרך משלנו , שהנאמנות שלה לעבר היא מטבע הדברים חלקית ביותר . במחקר זה הוגדרו גבולות הארץ בתוואי המרחיב המתיישב עם רוב המקורות . הגבולות הם : בצפון — רצועת החוף הלבנוני מטריפולי דרומה , ובהמשך תוואי נחל הליטאני ; במזרח — נקבע הגבול עם קו השבר _הסורי אפריקני מאזור בעל בק ועד אילת , מלבד איזכורים בודדים מעבר הירדן המזרחי . בדרום — חצי האי סיני , ובמערב — הים התיכון . עיקר 'לבה' של תחום העבודה מתרכז באזורים המוכרים בשם ג'ונד אלארדן וג'ונד פלסטין . 'השוליים' אינם ברורים תמיד והם משקפים במידה רבה את טיב התיעוד ואופיו . 6 שרון , סיני , עמ' 7 . 791 ראה . שור , סיני , עמ' 8 . 789-773 ראה : באבר , שאם , עמ' 9 . 565-564 ראה : גיל , א , עמי 10 . 93 בגלל מגבלות אלה לא כללנו במחקר זה גידולים חקלאיים רבים הנזכרים בספרו החשוב של אל בדרי מפאת זיקתו הרבה של החיבור לאזור דמשק וסביבתה . חיבור זה מהווה רק מקור משני , היכול לסייע בהרחבת המידע על התרבות החקלאית שהיתה נהוגה בשוליה הצפוניים של הארץ . אגב כך נציין שגם לא כללנו במחקרנו את 'ספר החלומות' של אלט'אהרי ( מאה חמש עשרה . ( אמנם הוא מציין למעלה _מ 70 מיני צמחים , אך אנו מסתפקים בצמחי אלשאם ובמידע ריאלי .

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר