כרונולוגיה

עמוד:11

גבולות המחקר הגדרת תחומי ארץ ישראל בתקופה הנדונה היא עניין סבוך ומורכב . הבעייתיות נובעת מכך שגבולות הארץ , שהם _בדרך כלל פונקציה _שלטונית מינהלתית צבאית , השתנו פעמים רבות במהלך תקופת ימי הביניים . תחומי הארץ החל מהתקופה האומיית היוו למעשה את המשכה של החלוקה המינהלית הביזנטית , כחלק מהישות _הגאוגדפית הגדולה יותר של סוריה רבתי ' ) אלשאם 3 . ( ' מ _3136 _(> 11 ק _3 _ותתק הפכה לג'ונד פלסטין _ו _^ תט _3 _^ : חו _6 _^ _ג ? 31 נקראה מעתה ג'ונד אלארדן . החלק השלישי של ארץ ישראל 3 101113 — ח _3136 _^ 1 ק ובו נכלל דרומה של הארץ והאזורים המדבריים של עבר הירדן — התפרק.- חלקו נבלע בתוך ג'ונד פלסטין 2 וחלקו בתוך ג'ונד דמשק . בתקופה הצלבנית , במהלך המלחמות הבלתי פוסקות בין צלבנים למוסלמים , השתנו תחומי הארץ מספר פעמים , עם התפשטות הממלכה הפרנקית והתכווצותה . בתקופה הממלוכית שוב עוברת ארץ ישראל שינויים בהגדרת תחומיה _המינהלתיים . 1 עניין תחומי ארץ ישראל בתקופות השונות והמשמעות _הגאוגרפית היסטורית , ראה : לואיס , עלי , עמ' 2 . 55-47 ראה : גיל , א , עמ' . 92-91 גישה שונה מהמקובל בהקשר למועד קביעתה של החלוקה המינהלית _בסוריה רבתי , ראה אצל שהיד , א , עמ' ; 406-391 שם , ב , עמ' 3 . 243-208 ראה : פראוור , דיוקנה , עמ' 4 . 58-31 ראה : דרורי , בתוך : ההיסטוריה , ז , עמ' . 33-30 לעתים תוך כמעט התעלמות מהמציאות הפוליטית ההפכפכה . בשל הבעייתיות הכרוכה בהגדרה כרונולוגית ברורה של התקופה הצלבנית איובית _, ייכללו בהתאם להקשר העניין המקורות הנוצריים _בדרך כלל תחת השם 'צלבנים , ' והמוסלמים בשם 'איובים / או בהתאם לתחום השליטה הטריטוריאלי של כל אחד מהגורמים הללו , או בציון סתמי — המאה השלוש עשרה . המונח 'ימי הביניים המאוחרים , ' כשם נרדף לתקופה האיובית ממלוכית , משקף בעבודה זו את ההערכה שמבחינות מסוימות ניתן לראות בכל התקופה הזו חטיבה אחת פחות או יותר , לפחות ביחסו של השלטון כלפי התרבות החקלאית המקומית והתמורות שחלו בה . בקצהו השני של התחום הכרונולוגי נכללים במחקר זה גם מקורות עות'מאנים מתחילת המאה השש עשרה , המשקפים לדעתנו את המציאות היישובית החקלאית בארץ בסוף התקופה הממלוכיה , בטרם הספיק השלטון העות'מאני להטביע את חותמו על הארץ ויושביה . כך למשל בארכיונים העות'מאנים ( דפתרים ) משנת 1526-1525 ישנן רשימות מסים שהוטלו על הגידולים העיקריים באזורים שונים בארץ . המקורות המוזכרים החל מהשליש הראשון של מאה זו מציינים את תקופת המעבר מימי הביניים לתקופה העות'מאנית .

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר