פתח דבר

עמוד:7

פתח דבר תקופת ימי הביניים בארץ ישראל זכתה למחקרים נרחבים , אך הפן הקשור לתרבות החומרית וחיי היום יום נדחק וטרם נחקר ומוצה כראוי . בספר זה אנו מבקשים לתרום במעט לשינוי מגמה זו ולהאיר פן זה של תקופת ימי הביניים _, המהווה חוליה מקשרת חשובה במעבר בין התקופות הקדומות לעת החדשה . מטרת הספר להציג בצורה שיטתית את מירב המידע על הגידולים החקלאיים של ארץ ישראל בימי הביניים מן המקורות הכתובים השונים ומן הממצא הבוטני ארכאולוגי . חומר זה ישמש גם בסיס עיקרי לדיון המסכם את הספר . שם נבחן את התמורות שחלו בגידולים החקלאיים של הארץ במעבר מהתקופה הביזנטית לתקופה המוסלמית הראשונה ולשאר תקופות המשנה _בימי הביניים . ננסה לבדוק האם ניתן להגדיר את תקופת ימי הביניים כיחידה נפרדת הן מבחינת התמורות בגידולים החקלאיים והן כתקופה שמצליחה לטבוע חותם משמעותי על ההיסטוריה של התרבות החקלאית של הארץ . נבדוק אלו גידולים שרדו בארץ למן תקופות המקרא , המשנה והתלמוד , אלו גידולים התחדשו ונוספו ואלו נעלמו מנופה החקלאי . ננסחה גם להסביר תופעות אלו , לקבוע את תפוצתם האזורית של הגידולים השונים , ערכם הכלכלי , שימושיהם השונים ועוד . יחד עם זאת , ראוי לציץ , כי מחקר זה אינו דן באופן מקיף ומעמיק בהיבטים הכלכליים והאגרוטכניים של הגידולים החקלאיים . מפאת היקף החומר לא יכללו בספר צמחי תרבות שונים , כגון.- גידולי תעשיה , נוי , רפואה , תבלין ובושם וכמו כן לא נעסוק בתיאור הצמחיה הטבעית של הארץ בתקופות הנדונות . מידע זה אנו מקווים לפרסם בתיעוד בחיבור נפרד . בפרקי המבוא נגדיר את התחום הכרונולוגי של עבודתנו ; את גבולות המחקר ומקורותיו , וננסה להעריך מקורות אלה . נסיים פרקים אלה בסקירת רקע היסטורי על התמורות שחלו ביישוב _ארץ ישראל בתקופת המעבר מהשלטון הביזנטי לראשית התקופה הערבית . בהמשך נציג את המידע שבידינו אודות כשבעים מיני גידולים חקלאיים של _ארץ ישראל בימי הביניים . נחתום בסיכום התמורות שחלו בגידולים השונים ובסקירה מסכמת של התמורות במעמדה של החקלאות ואופיה בחתך רב תקופתי . ספר זה הוא פרי עבודת מחקר מאומצת בה החילותי כסטודנט במחלקה ללימודי _ארץ ישראל באוניברסיטת בר-אילן . ה"מחלקה , " בפי תלמידיה , משמשת כבית מדרש פורה המשלבת בתוכה ענפי מחקר רב תחומיים , כדוגמת מחקר זה . אני חב תודה לכל מוריי ועמיתי למחקר ובראשם פרופ' יהודה פליקס וד"ר יוסף דרורי , מהם ינקתי הרבה מתלמודי ואשר העניקו לי עידוד ועצה טובה . כן תודתי נתונה

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר