תוכן העניינים

עמוד:9

פרק ח : אימננציה והתנהגות דתית אצל רי יעקב יוסף מפולנאה 408 . 1 התפיסה האימננטית אצל ר' יעקב יוסף . 2 ; 408 עבודה בגשמיות אצל ר' יעקב יוסף 417 פרק ט : אימננציה והתנהגות דתית אצל רי דב בער המגיד ממזריץ' 426 . 1 התפיסה האימננטית אצל המגיד ממזריץ' . 2 ; 426 עבודה בגשמיות אצל המגיד ממזריץ' 455 פרק י : אימננציה והתנהגות דתית אצל רי מנחם נחום מצירנוביל 467 . 1 התפיסה האימננטית אצל ר' מנחם נחום מצ'רנוביל . 2 ; 467 עבודה בגשמיות אצל ר' מנחם נחום מצירנוביל 490 פרק יא ג אימננציה והתנהגות דתית אצל ר' אפרים מסדילקוב . 1 500 התפיסה האימננטית אצל ר' אפרים מסדילקוב . 2 ; 500 עבודה בגשמיות אצל ר' אפרים מסדילקוב 515 פרק יב : עברה לשמה 523 . 1 גבולות העברה לשמה ומקורותיה 523 ו . 2 עברה לשמה אצל הבעל שם טוב . 3 ; 530 עברה לשמה אצל ר' יעקב יוסף מפולנאה . 4 ; 541 עברה לשמה אצל ר' דב בער המגיד ממזריץ' . 5 ; 552 עברה לשמה אצל ר' מנחם נחום מצ'רנוביל . 6 ! 560 עברה לשמה אצל ר' אפרים מסדילקוב ; 566 סיכום 570 אחרית דבר 573 קיצורים ביבליוגרפיים 577 מקורות ; 577 כתבי יד : 580 מחקרים 581 מפתחות 595 מפתח שמות ועניינים ; 595 מפתח ספרי חסידות 606

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר