פתח דבר למהדורה שנייה

עמוד:13

הארכיון הציוני , ארכיון הקיבוץ הדתי , ארכיון גוש עציון , ארכיון העבודה וארכיון השומר הצעיר . על כך נתונה להם תודתי . תודה מיוחדת למר חנוך אחימן ( חמלניק , ( ממייסדי כפר עציון , שקרא את כתב היד והשיא לי עצות נאמנות וכן לשופטים האנונימיים שעברו בקפידה על כתב היד ותרמו רבות בהערותיהם החשובות . יו"ר ועדת הספרים של אוניברסיטת בר אילן פרופ' ש' אקשטיין , מנהלת בית ההוצאה הגב' מ' דרורי ועובדי בית ההוצאה עשו מאמץ רב לקדם את הוצאת הספר ולשוות לו את צורתו הנאה והבהירה ועל כך יבורכו . יבורך בני יהונתן , הנכנס עתה בעול המצוות , וכן ילדי דוד , מיכל , מרב , אביחי ודן . אחרונה תבוא על הברכה רותי אשתי ההולכת עמי זה ח"י שנים בשבילי מחקר ההתיישבות היהודית ואשר ללא סבלנותה , עידודה ועזרתה הפעילה לא היה רואה ספר זה אור . כל ששלי — משלה הוא . לקראת הדפסתה של המהדורה השנייה , הגיעתני הידיעה המרה על פטירתו ללא עת של מורי וחברי , פרופ' שלום רייכמן ז"ל . פרופ' רייכמן נמנה עם בכירי הגיאוגרפים בישראל וזכה להערכה בין לאומית רחבה . הוא הטביע את חותמו על רבים מענפי מדע הגיאוגרפיה בישראל ותרם רכות לעיצוב דרכו של המקצוע בארץ . זכיתי להמנות עם תלמידיו , ועצותיו במשך שנים רבות היו לי לעזר רב . הוא עקב מקרוב אחר התגבשות המחקר בספר זה . יהי ספר זה נר לזכרו . אפרת , י"ג כסלו תשנ"ג י"כ

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר