פתח דבר למהדורה שנייה

עמוד:12

7 סיסטמטית . הנה כי כן , אף על פי שדומה היה שהכתיבה על ההתיישבות בגוש עציון מוצתה , לא באו פרקי ההתיישבות לידי מיצוי . את החלל בשנים 1947- 1940 בא ספרנו למלא . המחקר שתוצאותיו מובאות בספר זה , התאפשר בראש ובראשונה הודות לשימוש בחומר ארכיוני רב ומגוון של הגופים שלקחו חלק במפעל ההתיישבות הלאומי בגוש עציון . בעיקר נעשה שימוש בארכיון הציוני המרכזי בירושלים , ששם מצוי בין השאר רוב ארכיון הקק"ל וחלק מארכיון מחלקת ההתיישבות של הסוכנות ; במגנזת הסוכנות בצריפין ( שם נמצא גם שאר ארכיון מחלקת ההתיישבות ;( בארכיון הקק"ל שבמשרדי הלשכה הראשית בירושלים ; בארכיון חברת "הימנותא" שבירושלים ; בארכיון הקיבוץ הדתי שבקיבוץ יבנה ; בארכיון השומר הצעיר שבגבעת חביבה ; בגנזך הציונות הדתית שבמוסד הרב קוק בירושלים ; בארכיון המכון לחקר הציונות הדתית שבאוניברסיטת בר אילן ; בארכיון לתולדות גוש עציון שבכפר עציון ; בארכיון השומר שבכפר גלעדי ובארכיון משק משואות יצחק . כן נעשה שימוש בארכיונים פרטיים , בעיתוני התקופה , בביטאוני התנועות ובעלוני הקבוצות , בספרות רקע וביומנים , וכן נערכו ראיונות על פה . עידוד רב לגשת לביצוע המחקר שאבתי מדב קנוהל ז"ל , מענוותני ארץ , שנמנה עם מייסדי הקיבוץ הדתי וקיבוץ כפר עציון . והוא גם שהניח את היסודות לארכיון לתולדות גוש עציון וניהלו במשך שנים רבות . חובה נעימה היא לי להודות למוסדות ולגופים אלה אשר סייעו לי בעריכת המחקר ובהוצאתו לאור : המכון לחקר תולדות הקרן הקיימת לישראל ; המועצה המקומית אפרת ; המועצה האזורית גוש עציון ; מכון המחקר של מכללת יהודה ושומרון ; יד שפירא ; אגודת בני גוש עציון ; קיבוץ כפר עציון ; המכון לחקר הציונות הדתית שבאוניברסיטת בר אילן ; אגודת אפרת ; פרויקט מחקר "תולדות רכישת הקרקעות בארץ ישראל" שליד יד יצחק בן צבי ; קתדרת מושקוביץ לחקר ארץ ישראל ההיסטורית שליד המחלקה ללימודי א"י באוניברסיטת בר אילן . חב אני תודה למר ש' בן שמש , יו"ר המכון לחקר תולדות הקק"ל ולעוזרו מר ג' אלכסנדר שלא חסכו כל מאמץ לסייע לי בעריכת המחקר ובהוצאתו לאור . תודות נאמנות לפרופ' י' דון , לפרופ' מ' אליאב , לפרופ' ש' רייכמן ז"ל , לפרופ' י' בן אריה , לפרופ' ד' גרוסמן , למר' מ' מושקוביץ , למר ש' חיימוביץ , למר י' אחימן , למר ש' גל , למר ח' דנין , למר' א' פרידמן , למר י' נהרי , למר נ' גרינשפן , למר מ' קליין ולגב' צ' ביליג — על עזרתם הרבה . המחקר המסוכם בספר זה לא יכול היה להתבצע ללא הסיוע הרב שקיבלתי מעובדיהם המסורים של הארכיונים שמהם נשאב עיקר המידע למחקר ובייחוד מעובדי 7 שם : וכן ראה ספרו של קנוהל : בךיעקב , חמישים שנות , עמ' ; 126-36 דביר , ההתיישבלת ד , יד , ל 7 ית , ב , עמ' . 451-434

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר