פתח דבר למהדורה שנייה

עמוד:9

פתח דבר למהדורה שנייה מאז ראשיתו של מפעל ההתיישבות היהודי בארץ ישראל בשלהי המאה ה 19 ועד לשלהי שנות השלושים של המאה הזאת , התמקדה פעולת ההתיישבות במישורי הארץ ובעמקיה . בהרים ( וגם בנגב ) כמעט לא נעשתה פעולת התיישבות . בייחוד בולטת הימנעותם של מוסדות ההתיישבות הלאומיים — הקרן הקיימת לישראל והסוכנות היהודית — מלחדור לאזור ההר . העדר משאבים לחקלאות בהר ( בהשוואה למישורים ולעמקים ) והתפיסה שעל קרקע חקלאית הנגאלת יש להקים יישובים חקלאיים , עמדו ביסוד השקפתם של המוסדות הלאומיים שיש לראות באזור ההר ... " שטח פעולה לעתיד לבוא " ... וכי ... " ההרים לא יברחו מאתנו '" ... היווצרותם של תנאים מדיניים חדשים בשלהי שנות השלושים וראשית שנות הארבעים בעקבות הצעת החלוקה ( 1937 ) וחוק הקרקעות , ( 1940 ) שבעטיים עלולים היו שטחים ניכרים להיקרע משטחי המדינה היהודית העתידה , הניעו את המוסדות הלאומיים לחדור גם לאזורי ההר 2 ולישבם . 1 ויץ , התנחלרתנר , עמ' ; 65-64 רופין , שלושים שנות , עמ' ; 108-107 שילה , "ארתור רופין , " עמ' ; 52-41 הארכיון הציוני המרכזי ( להלן אצ"מ , ( תיק , K . K . LI 0 פרוטוקול דירקטוריון הקק"ל מיום , 26 . 11 . 34 בייחוד ראה דברי וילקנסקי ; וכן ראה הערותיו של רייכמן לפרוטוקול זה אצל רייכמן , ממאחז , עמ' ; 205 ראה גם אצ"מ , תיק , S 25 / 9389 מכתבו של ד' בן גוריון לאוסישקין מיום , 3 . 11 . 36 שבו הוא כותב בין השאר : ... " מסיבות משקיות מובנות התרכזה גאולת הקרקע בעיקר בעמקים ;" ... וכן ראה עמיקם , "גאולתקרקעות , " עמ' ; 298-290 גבע , המאבק המדיני , עמ' , 124 המציין כי בתחילת 1937 אמר בן גוריון על תכנית החלוקה כי ... " ממילא לא חשבנו להתיישב בהרים בעשור הבא , " ... המכון לתיעוד בע"פ , הקלטה מס' , 1266 ריאיון ע"פ עם יוסף ויץ מיום ; 10 . 1 . 69 שם , הקלטה מס' , 1838 ריאיון ע"פ עם חירם דנין מיום . 3 . 5 . 71 2 ראה בהרחבה בהמשך בפרק ראשון ; רייכמן , ממאחז , עמ' ; 66 , 64-60 , 26-15 ויץ 7 \ מני , ג , עמ' , 39 יום , 19 . 6 . 45 עמ' , 62 יום ; 20 . 11 . 45 אצ"מ , תיקי פרוטוקולים של הנהלת הסוכנות מיום 7 . 10 . 38 ( בייחוד דברי שרת בעמי ; 12 . 3 . 40 , 7 . 3 . 40 , 21 . 2 . 40 , 7 . 3 . 39 . 5 . 3 . 39 , ( 3 ראה גם

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר