תוכן העניינים

עמוד:6

; 207 מאמצים לפתרון בעיית המים ; 214 תכנון , שיכון ומבני ציבור ומשק ; 216 מקורות המימון של הקבוצה והידרדרות מצבה הכספי 220 5 ביסוס האחיזה בהרי חברון והתהוות גוש עציון : היאחזות עיךצורים בעין אבו זיד ושיתוף פעולה גושי 222 החלטת המוסדות להעלות נקודה שלישית לאזור כפר עציון ; 222 תכנית יישובה של עין אבו זיד ובחירת הגוף העולה ; 226 העלייה , מבנים זמניים ובעיית מקורות המים ; 227 מסירת קרקעות להכשרה ולייעור ; סיכסוך הקרקעות עם רבדים ; 229 גידול באוכלוסיית הקבוצה ומקורות פרנסה נוספים ; 235 הכנות ותכניות להתיישבות הקבע ; 237 שיתוף פעולה גושי 239 6 המאמצים להיאחז בנחלין ותכניות להיאחזויות נוספות : היאחזות רבדים בעין אבו זיד ובנחלין 245 לחצי הקק " ל לעלייה וההיסוסים במוסדות ; 245 הצעת ההיאחזות לשומר הצעיר וקביעת הגוף העולה ; 249 התנגדותו של המרכז החקלאי של הפוהמ " ז לעליית השומר הצעיר ושינוי אתר העלייה ; 252 היאחזות בעין אבו זיד ובנחלין ; 262 תכניות להיאחזויות בצוריף , בנחלין ובדהישה 267 דברי סיכום : זמן , מרחב וחברה במפעל התיישבותי 271 נספחים : ו . רכישות הקק " ל בנחלין ובאל חד ' ר . 2 278 הרכוש הקרקעי היהודי בכפר עציון בשנת . 3 280 1940 סיכום רכישות הקק " ל בכפר עציון לפי השנים . 4 281 סיכום רכישות הקק " ל בכפר עציון לפי כפרים וחלקות 282 מקורות 285 מפתח שמות ועניינים 291

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר