בית הכנסת רב משה — רמב"ם

עמוד:53

דלתות הכניסה . תבנית הכניסה בצורה של קשת . מעל לדלתות ניצב לוח אבן בצורת לוחות הברית , ומעליו חקוק בעברית ובערבית יבית הכנסת הר' משה מימון הרמב"ם . ' בשני התצלומים שלעיל מוצגת חזית בית הכנסת רמב"ם כפי שנראתה בשנים 1948 ו . 1993 התצלומים עשויים להעיד , ער כמה הל ך והידרדר מראהו של בית כנסת זה . מעבר לשער הכניסה מצויה חצר , חלקה פתוח וחלקה הקטן מקורה . החצר שמעבר לכניסה כוללת שני מעברים 1 אחד נמצא במרכז החצר המקוךה , והוא מוביל אל דלת הכניסה לבית הכנסת . המעבר השני מצוי בקיר הנגדי לשער הכניסה , והוא מוליך לרחבה קטנה , המובילה אל מספר מקומות י בצדה השמאלי של הרחבה גרם מדרגות המוליך אל ישיבת רמב"ם ; במרכז הרחבה שני מעברים המובילים אל חדרי השמשים , _1 r 1 _K בית הכנסת ובית המדרש רמב"ם ( 1984 )

יד יצחק בן-צבי

האוניברסיטה העברית בירושלים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר