תולדות שכונת היהודים

עמוד:43

הציבור עקר משכונת היהודים ונוהג סדר התואחיד לא קוים עוד במלוא הדרו כבעבר , ציין הרב רפאל אהרן בן שמעון : והמנהג הזה מיוסד על אדני פז מכמה טעמים . האחת יען בגאולת מצרים , בראש חודש ניסן בושר להם הגאולה שתהיה ליל ט"ו בניסן שהוא ליל הפסח . וזה היה במצרים [ ... ] וטעם השני באשר בניסן נגאלו ובניסן עתידין להגאל , וכדי לקבוע בלבם אמונת הגאולה העתידה לבל יתייאשו חס וחלילה מאריכות הגלות המר והנמהר הלזה עושים הסדר הזה בליל שהיתה בשורת גאולת מצרים , לאמר להם שכמו שגאולת מצרים יצאה מן ההבטחה אל הפועל הנגלה . וניצולנו מן שעבוד מצרים ועינינו רואות . כן יהיה גם בגאולה שער כניסה לבית מגורים בשכונת היהודים ( 1994 )

יד יצחק בן-צבי

האוניברסיטה העברית בירושלים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר