הקדמה

עמוד:11

האתרים היהודיים המצויים בארץ הנילוס . התמקדתי באותם אתרים אשר באמצעותם ניתן להאיר את דמותה של העדה היהודית שהתקיימה במצרים . ומכיוון שיהודי מצרים התרכזו בערים הראשיות , התמקד הדיון באתרים בקהיר ובסביבותיה ובאלכסנדריה . פרק נוסף הוקדש לעיר השדה רמנהור , שיש בה אתר עלייה לרגל המושך אליו אלפי מבקרים מדי שנה . הפרק המסכם הוקדש לדיון במקורות , וזאת כדי לסייע לקורא המבקש להרחיב בנושאים מסוימים . כל התאריכים הם על פי הספירה הנוצרית , אלא אם נאמר אחרת . היות שרוב יהודי מצרים הם בני העדה הספרדית . הרי המונחים המשמשים בתיאור מנהגיהם הובאו בהתאם,- כך , למשל . היכל ותיבה מקבילים למונחים ארון קודש ובימה הנהוגים בקהילות אשכנז . רישומם של שמות ומונחים מערבית נעשה על פי כללי התעתיק המקובלים מערבית לעברית . באזכור ראשון של שם או מונח אשר מקורו בערבית הוצג התרגום לעברית ובסוגריים נכתב התעתיק , למשל שכונת היהודים ( חארת _אל יהוד . (

יד יצחק בן-צבי

האוניברסיטה העברית בירושלים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר