הקדמה

מתוך:  > הדרוזים > הקדמה

עמוד:9

ב . המשפחה ומעמד האשה בחלק זה הובאו דעות בעלות עניין מיוחד על מעמד האשה הדרוזית : כללנו מאמר מסכם בנושא זה שנכתב על ידי שיח' כמאל מעדי ז"ל , חבר בית הדין הדתי הדרוזי לערעורים וחבר ההנהגה הרוחנית הדרוזית , ולעומתו מאמר ביקורת חריף של גב' עפיפה צעב , סופרת ופעילת ציבור מלבנון . שני פרקים אלו חסרים אפרט מדעי הואיל וכותביהם אינם חוקרים אלא אנשי ציבור דרוזים . בצד נושאים אלו יש גם פרקים העוסקים במחזור חיים אופייני של דרוזי , וכן דיון במאפיינים של משפחה דרוזית מסורתית ובתמורות החלות באורח חייה בעידן המודרני . ג . אוכלוסייה וארגון עדתי חלק זה סוקר את תולדות ההתיישבות הדרוזית בארץ ישראל , את מעמדם ואת ארגונם העדתי של הדרוזים בישראל וביתר ארצות המזרח התיכון , ובכלל זה מידע על ההנהגה הרוחנית הדרוזית בישראל וכדומה . כמו כן הוא כולל מעקב אחר ההיבטים הגאוגרפיים והמגמות הפוליטיות של עדה זו בישראל . בחלק הנספחים הובא הנוסח הערבי של דיני המעמד האישי של העדה הדרוזית , שקיבל תוקף בלבנון ובישראל , ולצדו — לראשונה — התרגום המלא שלו לעברית . כן הובאו חקיקה רלוונטית בסוריה , בלבנון ובישראל , רשימת מקורות ומפתח כללי . בספרנו שישה עשר פרקים : אחד עשר פרקים רואים כאן אור לראשונה והיתר כבר נתפרסמו קודם לכן , בעיקר בשני ספרי . הדרוזים — עדה ומסורת ( 1974 ) וכן DV . Druze — A Religious Community in Transition ( 1980 ) The זאת ראוי להבהיר שגם פרקים מעטים אלו שחזרו ונתפרסמו כאן עודכנו והותאמו מחדש למבנה של ספר זה , אגב הידרשות מודגשת לאקטואליה ולעידן המודרני . עוד יצוין שפרקים אחדים נכתבו על פי הזמנתי בידי חוקרים שונים , מומחים בתחומם . מדובר בפרקים שכתבו פרופ' אהרן ליש ( משפחה , ( פרופ' ארנון סופר ( גאוגרפיה , ( שיח' כמאל מעדי ז"ל ( מעמד האשה , ( ד"ר סלמאן פלאח ( התיישבות ) וד"ר שכיב סאלח ( אמונה , ( ועל כך אני מודה להם מקרב לב . השתתפותם של חוקרים אחדים בכתיבת פרקי הספר מאפשרת הצגה של מגוון דעות בנושאים שנדונו , הגם שבכך נוצרו , לכאורה , גם אי אלו "פגמים" של כפילות או של חוסר אחידות , הן בתחומים טכניים והן בעניינים מהותיים . כדי לשוות בכל זאת צורה אחידה לספר , התערבה יד העורך באותם מקרים בולטים שהדבר נראה חיוני , כגון שימוש בכתיב אחיד , מניעת כפילויות בולטות וכדומה .

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר