הקדמה

מתוך:  > הדרוזים > הקדמה

עמוד:8

בזהות הייחודית שלהם בתחום האמונה ושיוו לתחום זה משנה חשיבות . חלק זה של הספר כולל את עיקרי האמונה והמצוות וביטוייהם הלכה למעשה ; את יחסה של האמונה הדרוזית כלפי לא דרוזים ; את תיאור החגים , המועדים והאתרים המקודשים לדרוזים ועוד . כמו כן מובא מחקר המנסה לעקוב אחר יחסה של האמונה הדרוזית כלפי "תועים , " כלומר דרוזים שהמירו את דתם , וכלפי "מתפכחים , " וכן נתונים סטטיסטיים מעודכנים על דרוזים בישראל ש"סטו" מדרך אמונתם ושוב אינם משתייכים אליה או ששבו אליה לאחר סטייה שכזאת — מאז קום המדינה . ככלל , נדגיש שכל המובא בחלק זה של הספר נעשה אגב כיבוד ערכי הדת של בני אמונה זו : הקפדנו שלא לחשוף את סתרי דתם והתרנו לעצמנו לדון בחומר ממין זה רק אם הוא כבר ראה אור בעבר ; במקרים כאלה אף מצאנו לנכון לתקן לעתים סילופים שנכללו בפרסומים אלו . יכולני לציין בגאווה את שיתוף הפעולה הפורה והממושך שהיה ביני לבין המנוח שיח' לביב אבו רכן , חבר בית הדין הדתי הדרוזי לערעורים , ששימש לי מורה רוחני בכל הסוגיה הרגישה הכרוכה בהתייחסות לאמונה ולמסורת הדרוזית . אזכיר כאן את דבריו על ספרי הדרוזים — עדה ומסורת ( תשל"ה , ( 1974 — שבהם אמר , בין היתר : "מביע אני בזה את מלוא הערכתי על המאמץ ועל תשומת הלב המרובים שהקדשת למחקר ... על המסורת הדרוזית ועל יסודות אמונתה המצטיינים במלוא הדיוק ובהערכה כלפי העדה ורזי עיקריה . " ... להלן תצלום מכתבו אלי :

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר