תוכן העניינים

עמוד:5

תוכן העניינים הקדמה 7 תעתיק העיצורים הערביים 11 מבוא היסטורי נסים דנה 13 חלק ראשון : אמונה וזהות דתית פרק א עיקרי האמונה הדרוזית שכיב סאלח 29 פרק ב הדרוזיות — הלכה ומעשה נסים דנה 37 פרק ג דתות הייחוד בעיני האמונה הדרוזית נסים דנה 49 פרק ד לקט מתוך המורשת הדרוזית העתיקה . . . סלימאן בשיר 63 פרק ה חגים , מועדים ואתרים מקודשים נסים דנה 75 פרק ו "תועים" ו"מתפכחיס '' בקרב בני האמונה הדרוזית ו . נסים דנה 91 חלק שגי : המשפחה ומעמד האשה פרק ז האשה הדרוזית שיח' כמאל מעדי 111 פרק ח הכורח לשנות את מעמדה העכשווי של האשה הדרוזית עפיפה צעב 119 פרק ט מחזור החיים והמשטר החברתי של הדרוזים . . . נסים דנה 123 פרק י המשפחה הדרוזית בישראל — המשכיות ותמורה . . אהרן ליש 131 חלק שלישי : אוכלוסייה וארגון עדתי פרק יא ההנהגה הרוחנית הדרוזית במזרח התיכון .... נסים דנה 143 פרק יב מעמד הדרוזים וארגונם העדתי . . . נסים דנה וסלמאן פלאח 159 פרק יג לתולדות ההתיישבות הדרוזית בארץ ישראל . . . סלמאן פלאח 171 פרק יד הדרוזים בישראל : היבטים גאוגרפייס .... ארנון סופר 187 פרק טו הדרוזים בישראל במערבולת זרמים פוליטיים . . אורי שטנדל 203 אחרית דבר נסים דנה 217

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר