הקדמה

מתוך:  > המקרא כדמותו > הקדמה

עמוד:א

הקדמה הספר המוגש בזה לקורא הנו מהדורה מתוקנת , מורחבת ומעודכנת של הספר המקרא כדמותו שיצא לאור לראשונה בירושלים בשנת תשכ"ב . מטרת הספר , עתה כאז , להציג ולהציע גישה לחקירה המדעית של המקרא . כבר בעת הופעתו הראשונה , לא היה זה הספר הראשון במדע המקרא החדש שהמיתודולוגיה עיקר עניינו , והשפע הרב בכתבי מיתודולוגיה המופיעים בייחוד בזמן האחרון מעיד שהמשבר הפוקד את חקר המקרא — ואת מדע הספרות בכלל — לא שכך , אדרבא , אפשר שהוא אף החמיר . כבר נאמר : 'המרבה לדבר במיתודות , ממעיט לדבר בעניין . ' בשעה שדרך המחקר נחשבת כדרך בטוחה המוליכה למקום המבוקש , חוקרים הולכים לבטח , עושים את מלאכתם , עוסקים בחקירה . בשעה שמורגש שלא זו הדרך ולא זה המקום , החוקרים נבוכים , תוהים על שיטת עבודתם , ואז הם עוסקים — במיתודולוגיה . ספר זה , כמו מהדורתו הראשונה , מהווה נסיון להציב את הנבוכים בלימוד המקרא על הדרך המובילה להבנת הכתוב . אם חוקרי המקרא בעולם מרגישים בצורך לבדוק את העקרונות של שיטת המחקר ההיסטורי ביקורתי מטעמים שלהם , נראית לי בדיקה זו כצו השעה לחוקרי המקרא בישראל מטעמים שלנו . הרי בוודאי לא דבר שבמקרה הוא שישראל הוא המקום היחיד שבו שוכנה ה'מעבדה' לחקר המקרא לא בפקולטה לתיאולוגיה כי אם בפקולטה למדעי הרוח , ולא בחוג של מחקרי לשון או היסטוריה כי אם בחוג עצמאי , החוג למקרא , והדבר מחייב . ספר זה לפי טיבו אינו פרשני אלא מיתודולוגי . פירושי מקראות אמנם רוב בניינו ורוב מניינו , אבל לא עיקר עניינו . הצעת פירושים או הפרכתם לא לשמן באות , אלא לשם המחשת המיתודה , תוך שיקולן והערכתן של הדעות המרובות וההשערות השונות שנאמרו בנושאים הביקורתיים , ההיסטוריים והפרשניים

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר