תוכן העניינים

עמוד:i5

תוכן העניינים א הקדמה מבוא ~ ' א . גישות משתנות להבנת טכסט ספרותי , ; 1 ב . גישות משתנות בחקר המקרא בימינו , 27 פרק ראשון בחינות חוץ ובחינות פנים כבאור הכתוב 73-47 פרק שני המלה . צירוף מלים 126-74 א . המלה , ; 78 ב . צירוף מלים , 98 פרק שלישי המיטאפורה 228-127 ק 258-229 המשפט . צירוף משפטים . הפיסקה א . המשפט , ; 233 ב . הפיסקה , 247 פרק חמישי החטיבה השלימה [ הסטרוקטורה ] 280-259 א . הסיום , ; 261 ב . הפתיחה , ; 268 החטיבה , 277 פרק שישי היצירה כדמותה 353-28 1 א . תהלים יג , ; 281 ב . תהלים מו , ; 296 ג . תהלים קיד , 331 מוסף : "כרם היה לנבות" ( מלכים א , כא ) 377-354

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר