המקרא כדמותו

מתוך:  > המקרא כדמותו

עמוד:i4

LITERARY THEORY THE BIBLE AND MODERN by M . WEISS THIRD REVISED AND ENLARGED EDITION מסת"ב ISBN 965-342-506-4 © כל הזכויות שמו ^ י ^ למוסד ביאליק ירושלים תשמ"ז סודר ונדפס בדפוס 'אחוה , ' ירושלים Jerusalem 1987 Printed in Israel Copyright by the Bialik Institute

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר