הרקע ההיסטורי לתיאור המתקפה הפלשתית על אחז מלך יהודה בספר דברי־הימים

עמוד:11

הרקע ההיסטורי לתיאור המתקפה הפלשתית על אחז מלך יהודה בספר דברי הימים נדב נאמן בדברי הימים ב' ( כח , ידו ) מתוארת המתקפה הפלשתית על אחז במלים האלה : 'ופלשתים פשטו בערי השפלה והנגב ליהודה וילכדו את בית שמש ואת אילון ואת הגדרות ואת ש 1 כ 1 ובנותיה ואת תמנה ואת בנותיה ואת גמזו ואת בנותיה וישבו שם . ' תיאור המתקפה הפלשתית — שבו ניתן לא רק תיאור סכמטי של מאורעות , אלא אף מניין מפורט של הערים הנכבשות — נחשב בדרךכלל למהימן מבחינה היסטורית . כך , למשל , הניח רודולף , שפסוקים יז-יט בפרק כח היו מתחילה חטיבה עצמאית , שבעל ספר דברי הימים 2 1 שאב מ'ספר מלכי יהודה וישראל' ( פסוק כח . ( להשקפה זו שותפים עוד חוקרים , אבל נמצאו גם חוקרים שהטילו ספק במהימנות ההיסטורית של הכתוב וסברו שאינו תואם 3 לימיו של אחז ולמאבקים שהתנהלו בזמנו . במחקר הישראלי מקובל לראות בתיאורי ספר דברי הימים עדות מהימנה לפרשיות שונות שאירעו בתולדות ממלכת יהודה בימי בית ראשון . אין תמה , שגם תיאור המתקפה הפלשתית על ממלכת אחז נתקבל ככתבו וכלשונו על ידי חוקרים רבים , ונחשב לאחת מאבני הפינה החשובות לשחזור יחסי 4 יהודה עם פלשת במאות התשיעית והשמינית לפה"ס . אף נמצאו חוקרים שהסתמכו . W . Rudolph , Chronikbiicher ( HAT 21 ) , Tubingen 1955 , p . 291 1 ; 1982 ; p . 348 I and 2 Chronicles ( The New Century Bible Commentary ) , Grand Rapids and London II Chronicles ( The Anchor Bible ) , Garden City 1965 , pp . 162-163 ; H . G . M . Williamson , R . Kittel , Die Bucher der Chronik ( HKAT ) , Gottingen 1902 , pp . XV , 159 ; J . M . Myers , 2 וראה גם . and Judah , Philadelphia 1986 , pp . 342-344 of Israel , London 1960 , p . 256 ; J . M . Miller and J . H . Hayes , A Historyof Ancient Israel B . C . E . ' , in : A . Marx Jubilee Volume , New York 1950 , pp . 347-349 ; J . Bright , A History H . L . Ginsberg , 'Judah and the Transjordan States from 734 to 582 . Reply to Y . Garfinkel' , BASOR , 271 ( 1988 ) , p . 74 Neukirchen-Vluyn 1973 , pp . 174-175 ; N . Na ' aman , 'The Date of 2 Chronicles 11 : 5-10 — A 1954 , p . 153 ; P . Welten , Geschichte und Geschichtsdarstellung in den Chronikbiichern , K . Galling , Die Bucher der Chronik , Esra . Nehemia ( DasA He Testament Deutsch ) , Gottingen 3 4 ראה ז' קלאי , גבולותיה הצפוניים של יהודה למן תקופת ההתנחלות ועד ראשית ימי החשמונאים , ירושלים תשכ"ח , עמ' ; 69-67 י' אהרוני , ארץ ישראל בתקופת המקרא . גיאוגרפיה היסטורית ,

מוסד ביאליק

אוניברסיטת תל אביב. בית הספר למדעי היהדות


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר