הקדמה

עמוד:10

את מועד חיבורן הוא מבקש לקבוע לא לפני אמ ? ע המאה הראשונה לספירה , ואשר אף בהן הובעו , לדעתו , רעיונות ומושגים כריסטולוגיים דומים . הגיגיו בספרות קומראן טרם הועלו על הכתב , והם לפי שעה בגדר תורה שבעל פה , שהוא דן בה ארוכות עם תלמידי המחקר שלו בסמינריון הדו שבועי שהוא מקיים באוניברסיטת תל אביב מזה שנים אחדות אחרי פרישתו לגמלאות . הנושא כלול בתחום עיונו המקיף על לידת הנצרות , שהוא עיקר עיסוקו המחקרי בשנים האחרונות . עדיין שמורים עמו אוצרות בלומים של עיוני מחקר בסוגיות אלה ואחרות , ואנו תקווה כי ימהר להוציאם לאור למען נחכים ונתבשם מידענותו המופלגת , משנינות ביקורתו וממקוריות רעיונותיו ושיטותיו המחקריות . קובץ מאמרים זה , המוקדש לכבודו של יהושע אפרון במלאות לו שבעים וחמש שנה , נכתב בידי עמיתיו וידידיו , שמקצתם נמנים גם עם תלמידיו , המוקירים אותו כאחד המלומדים החשובים והמקוריים בחקר תקופת בית שני . עורכי הקובץ מודים לכל אלה שסייעו לפרסום הספר ; לקרן יניב על שם דורית יניב ז"ל ומאיר שלום יניב < לבית הספר למדעי היהדות באוניברסיטת תל אביב ולמוסד ביאליק שקיבלו עליהם את ההוצאה לאור , למר גדעון שפיגל מזכיר בית הספר למדעי היהדות , שהקדיש עבודה ארגונית רבה בהבאת הספר לדפוס וליווה אותו בכל שלביו , לגב' צילה שטרן שהתקינה את כתב היד , למגיה הקפדן יעקב חסין ולגב' עטרה קליגמן ממוסד ביאליק , אשר הביאה את הספר לדפוס ועשתה מלאכתה בנאמנות ובדייקנות . תל אביב , שבט תשנ"ה אריה כשר ואהרן אופנהיימר

מוסד ביאליק

אוניברסיטת תל אביב. בית הספר למדעי היהדות


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר