תוכן העניינים

עמוד:5

תוכן העניינים הקדמה נדב נאמן הרקע ההיסטורי לתיאור המתקפה הפלשתית על אחז מלך יהודה בספר דברי הימים 11 בנימין אופנהיימר הקדשת יחזקאל וראשית פעולתו 27 יאיר הופמן ' וערכו ... את הנתחים' ( ויק' א , ח ) — משיטות העריכה בספר ירמיה 57 אריה כשר קשרים מדיניים ולאומיים בין יהודי מצרים התלמיית לאחיהם 73 to 7 z" - /~ 7 / a משה פישר בקחידס באמאוס 87 רומן וילק כשצרו מלכי בית חשמונאי זה על זה 99 גרשון ברין ציטוט מפורש מן התורה ומן הכתובים במגילות ים המלח 105 מרדכי גיחון מצור יודפת 113 שמעון דר וזאב ספראי משקולת אבן יהודית מחורבת בוצין 145 משה גיל עיונים בספר חנוך 155 בנימין איזק קבוצות אתניות ביהודה תחת שלטון רומא 201 אהרן אופנהיימר קבוצות אתניות ומסגרות דתיות בספרות התלמודית 209 שמואל ספראי יחס האגדה להלכה 215 ישראל בן שלום ... ' ואקח לי שני מקלות לאחד קראתי נעם ולאחד קראתי חבלים ' ... ( זכריה יא , ז ) 235 זאב רובין ה'מרטיריום של אזקיר' והמאבק בין היהדות לנצרות בדרום ערב במאה החמישית לספירה 251 ין צדוק V and its Background On the Post-Biblical Jewish Onomasticon

מוסד ביאליק

אוניברסיטת תל אביב. בית הספר למדעי היהדות


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר