תוכן העניינים

עמוד:6

" דה 9 בשלים נפשי ...", כי רבים היו עמדי . עידודם ותמיכתם של משפחתי , חבריי ועמיתיי איפשרו לי להיכנס לנושא מורכב זה ולצאת ממנו בשלום . עיקר הכתיבה נעשה בשנת שבתון בארה"ב , בה זכיתי להיות חוקר - אורח בבית - כנסת ' המרכז היהודי של איסט ברונסוויק', ניו ג'רסי . מי שלא ראה הכנסת - אורחים של רבה של הקהילה , הרב חיים רוגוף , ידיד אשר כנפשי , של משפחתו ושל הקהילה כולה , לא ראה הכנסת - אורחים מימיו . הקהילה נטלה על עצמה אף את מימונו של ספר זה , מן הקרן המוקדשת לזיכרם המבורך של ג'ק וסיליה רוגוף נ"ע ) Jack and Celia Rogoff ( . עורך הסידרה וידידי , ד"ר מאיר איילי , הגה את רעיון הספר והמריצני - וגדול המעשה מן העושה . חב אני תודה להוצאת הקיבוץ המאוחד ולורדה בכור על טיפולם המסור בכתב היד . הם דאגו לכך שהספר יהיה " נחמד למראה וטוב להשכיל". בעדנה ובילדינו , אמיתי , שירה , רחל וחגי , נתקיים בי " וידעת כי שלום אהליך". מ . ה . ירושלים תשנ"ב

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר