תוכן העניינים

עמוד:5

תוכן העניינים מבוא 7 פרק ראשון / סלע המחלוקת : " אין הם ישראל ... אנו הם ישראל " 13 פרק שני / אמנות - הדיבור ומסירתה בכתב - הקהל , הדרשן והפרשן 21 המאה השנייה פרק שלישי / המאבק הפרשני : יוסטינוס מרטיר ו"הדו - שיח עם טריפון היהודי " 28 פרק רביעי / המאבק הרעיוני : הדו - שיח בין יהודים לבין שאינם יהודים במדרש בראשית רבה ( פרשה יא ) 36 פרק חמישי / במקבילית הדרשות : השוואות נבחרות בין יוסטינוס למכילתא דר' ישמעאל 45 המאה השלישית פרק שישי / בין דרשנות למדרש : חג הפסח ויציאת - מצרים בכתבי אוריגנס ובמדרשי חז"ל 54 פרק שביעי / אהבה וקדושה : על מדרש שיר השירים ודרשותיו של אוריגנס 65 המאה הרביעית והחמישית פרק שמיני / מדרש קהלת ופירושו של הירונימוס 74 פרק תשיעי / " מקרא אחד יוצא לכמה טעמים": מיגוון היצירה של הכנסייה ושל מדרשי חז"ל 85 סוף דבר 93/ נספח / הערות מיתודולוגיות על הפולמוס והמדרש של המקרא 96 הערות 101/ ביבליוגרפיה נבחרת 125/

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר