תוכן העניינים

עמוד:4

Marc Hirshman Mikra and Midrash A Comparison of Rabbinics and Patristics בספרייה זו יצאו לאור : יונה פרנקל , עיונים בעולמו הרוחני של סיפור האגדה אליעזר שביד , היהדות והתרבות החילונית זאב לוי , בין יפת לשם שמואל מפראי , ארץ - ישראל וחכמיה בתקופת המשנה והתלמוד דב רפל , תרגום אונקלוס כפירוש לתורה עפרה מאיר , הסיפור הדרשני בבראשית רבה מנחם דורמן ( מהדיר ) , מקוה ישראל , תשועת ישראל למנשה בדישראל אליעזר שסיד , מאבק עד שחר זאב ויסמן , עם ומלך במשפט המקראי מנחם קלנר , תורת העיקרים ' משה חלמיש , מבוא לקבלה ' בהכנה : זאב גרים , ספר סופר וסיפור בראשית החסידות משה גרינכרג , התפילה במקרא - פרקים באמונת המקרא ' ראה אור בהוצאת א * נר

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר