תרגומים בספרות העברית בתקופת התחייה

עמוד:94

תרגומים בספרות העברית בתקופת התחייה עמינדב דיקמן אין להבין לאשורן את ההתפתחויות שהתחוללו בתחום התרגום לעברית בתקופת התחייה , בלא לבחנן על רקע השתלשלות התפתחותו של תחום חשוב זה של התרבות העברית בתקופה הקודמת , תקופת ההשכלה . באמירה כוללת , לא תהא זו טעות לקבוע , כי אחד מיסודותיה המוסדים של תנועת ההשכלה היהודית כולה היה נטוע איתן דווקא בתחום התרגום – אם יובן המושג תרגום כסכום המגעים עם ספרויות ( ותרבויות ) זרות . תנועת ההשכלה עמדה בסימן היפתחות לספרויות זרות , למעשה לספרות בכלל ( הווה אומר , ספרות שאינה ספרות קודש ) – היפתחות שלא אירעה כדוגמתה ( ודאי לא בשיעור כזה ) מימות תור הזהב בימי–הביניים . מאידך גיסא , לא התגלגלה התפתחות חשובה זאת באורח נורמלי , כהווייתה בתרבויות אירופה , שכן מלכתחילה ס 6 יגה בגדרים ברורים , ששורשיהם בהלכת ישראל . די להזכיר כאן את צו 5 המפורש של מורה הדור בימי ההשכלה המוקדמת , נפתלי הרץ וייזל , אשר אסר להזכיר את 'אלילי הגויים ועצביהם' בתרגומים . תוצאתו המעשית המיידית של איסור זה בדורות המוקדמים היתה , כפי שהיטיב לקבוע חוקר הספרות העברית חנא שפירא , קלאסיציזם בלא המרכיב הקלאסי המובהק , ואילו בחוג רחב יותר : התעצבותן של אסטרטגיות תרגום מיוחדות , שעיקרן היה טיהור טקסטים ממרכיביהם ה"אסורים" ו"ייהודם , " כלומר , המרתם של המרכיבים הללו במרכיבים יהודיים–עבריים " כשרים . " את עיקרי פואטיקת התרגום המשכילית אפשר לתאר , בלשון ההשכלה עצמה , כמאמץ המתרגם "להכניס זמורה זרה בכרם ישראל . " ביסוד פואטיקת התרגום של תקופה זו עמדו עוד שני דברים חשובים : האחד – העדפתו האידיאיתאידיאולוגית של ערך "התועלת" ( המוסרית–חינוכית ) ביצירות ספרות , והאחר – האמונה הפנימית הבלתי–מעורערת שעצם עליונותה וקדושתה של השפה העברית יש בה כדי להאציל מראש על מעשה התרגום . תוצאותיהן של אמונות והעדפות אלה ( במשולב כלחוד ) היו מרחיקות לכת עד מאוד . הן שקבעו , מחד גיסא , את מבחרו היוצא דופן של החומר הראוי להיתרגם כלל ועיקר , יצירות שיש בהן נגיעה בדבר יהודי כלשהו ( כגון המחזות המקראיים של ראסין או מטאסטאזיו , ( או ספרות מ < ל 5 נית ( למשל , יצירות סולומון גסנר או משליו של לסינג . ( מאידך גיסא , הן שנתנו ביד המתרגמים רישיון – אם לא חובה – לעשות בטקסטים המקוריים "כבתוך שלהם : " להוסיף , לגרוע , לשלב פרפראזה וכיו"ב . להוציא מפעלותיהם של לקריאה נוספת : י ' הירשברג , " חזון המזרח מול מורשת המערב : זרמים אידיאולוגיים במוזיקה בתקופת היישוב והשפעתם על המוזיקה הישראלית בשני העשורים האחרונים , " עיונים בתקומת ישראל , . ( 2004 ) 14 ר' כ"ץ וז' אויזרט–לוין , "הזדמנות שהוחמצה : רוברט לכמן וראשיתו של מחקר האתנומוסיקולוגיה באוניברסיטה העברית , " בתוך : ש' כ"ץ ומ' הד , תולדות האוניברסיטה העברית : שורשים והתחלות , ירושלים תשנ"ז . י' סטוצ'בסקי , הכליזמרים , תולדותיהם , אורח–חייהם ויצירותיהם , ירושלים תשי"ט . י' רשף , הזמר העברי בראשיתו , ירושלים תשס"ד . ( 2002 ) . Ph . V . Bohlman , "Inventing Jewish Music" , Yuval 7 מאיר הלוי לטריס , מן המתרגמים יחידי הסגולה של תקופת ההשכלה – להוציא יחידים לא ניכר בתקופת ההשכלה מאמץ משותף ומקיף בשדה התרגום

כתר הוצאה לאור

למדא - עמותה לתרבות יהודית מודרנית ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר