הרומנטיקה בספרות יידיש

עמוד:78

לקריאה נוספת : lations by Golda Werman , New Haven ; London : Yale with an Introduction by David G . Roskies ; with trans- S . Ansky , The Dybbuk and Other Writings , Edited and Nationalism , and the Russian Jews , 1862-1917 , Cam- Jonathan Frankel , Prophecy and Politics : Socialism , University Press , 2002 . fornia Press , 1993 . the Origins of Zionism , Berkeley : University of Cali- Steven Zipperstein , Elusive prophet : Ahad Ha'am and les : University of California Press , 2002 . ter with Late Imperial Russia , Berkeley ; Los Ange- Benjamin Nathans , Beyond the Pale : The Jewish Encoun- bridge : Cambridge University Press , 1984 . הרומנטיקה בספרות יידיש אברהם נוברשטרן המונח "רומנטיקה" נכנס לשיח הביקורתי ביידיש רק בשנים הסמוכות למלחמת העולם הראשונה : ב1913– פרסם הסופר והמבקר הידוע בכינויו "בעל מחשבות" סקירה נרחבת על התכנים והמגמות הרווחות בספרות היהודית הדו–לשונית ( עברית ויידיש ) בכותרת "התקופה האחרונה בספרותנו , " ובבואו לדבר על הגיוון של "נטיות שונות" הניכר בה הוא הזכיר בראש ובראשונה את "הרומנטיקה העמוקה שתקפה את בחירי הסופרים בני דורנו . " בעל מחשבות דיבר בהקשר הזה על כמה מרכיבים מוסכמים של הרומנטיקה , כגון הרגש ו"הדמיון החי , " אך היסוד הראשון שהוא הורה עליו הוא הזיקה אל העבר הלאומי . מאמרו של בעל מחשבות נכתב מתוך גישתו הידועה שספרות יידיש ועברית הן ספרות אחת הנכתבת בשתי לשונות , ואכן , היוצר המרכזי שהוא דן בו בהקשר של הרומנטיקה הוא הסופר העברי מ"ז פיירברג . אך כחיזוק עקיף להבחנתו של בעל מחשבות יש לציין כי באותה שנה עצמה הופיעו בו זמנית שני מאמרים שגם בהם דובר על הרומנטיקה כמגמה הרווחת בספרות יידיש בת הזמן . שמואל ניגר , שכבר זכה אז למעמד של מבקר מרכזי , נתלה בסמיכות הלשונית כדי לקשר בין שתי תופעות שונות מאוד במהותן , ובמאמר בכתב עת חשוב ביידיש שהופיע בווילנה טען : "ספרות יידיש העכשווית שואפת ליצור רומן , וחיפושיה הם רומנטיים . " בלי תלות בדבריו אלה של ש' ניגר פרסם המבקר הצעיר ברוך ריבקין מאמר בביטאון של חבורת היוצרים "די יונגע" " ) הצעירים ( " בניו יורק ושמו "צום נייעם ראמאנטיזם" " ) לקראת רומנטיקה חדשה , ( " שבו הוא מבחין בין "רומנטיקה ישנה" ל"ניאו–רומנטיקה , " ורואה בזו האחרונה תשובת משקל ראויה למגבלות של הריאליזם הישן . הזימון הכרונולוגי הזה של מאמרים מפרי עטם של מבקרים שונים בחינוכם ובגישתם המברכים על המגמות ה"רומנטיות" או ה"ניאו–רומנטיות" המתעצמות לנגד עיניהם בספרות יידיש , קובע את מסגרת הזמנים של התופעה וגם מאפשר לתהות על כמה ממאפייניה . בראש ובראשונה מזדקרת לעין , כמובן , תופעת האיחור העצום של הופעת הרומנטיקה בספרות יידיש , וזאת לא רק בהשוואה לספרויות אירופה העיקריות אלא גם בהשוואה לספרות העברית . העיון במושגים הנקוטים במאמרים האלה פותח גם פתח להבנת ההתפתחות ההיסטורית הייחודית של ספרות יידיש החדשה : שעה שברוב הספרויות האירופיות התגלתה הרומנטיקה קודם כול בתחום השירה , מתעלם ניגר לגמרי במאמרו מאופייה של שירת יידיש בת הזמן , והוא בונה כאמור קישור בלעדי בין הרומנטיקה לרומן המודרני ביידיש . ריווקין קושר כתרים ל"ניאו–רומנטיקה" המתפתחת מול עיניו ( לעומת ההתייחסות השלילית ל"רומנטיקה ישנה , ( " אך בתוך כדי כך אינו שואל את השאלה מהו התוקף של צמד המונחים הזה מבחינת ספרות יידיש , שלא ידעה גילויים ממשיים של רומנטיקה במאה ה . 19– דחיסות מעוררת עניין הביטויים של מגמות רומנטיות בספרות יידיש החדשה אכן תחומים במסגרת כרונולוגית צרה ודחוסה , אך דווקא דחיסות זו מעוררת עניין בניתוח אופייה של התופעה . אין לדבר על " תקופה רומנטית" בספרות יידיש , אלא על "מגמות" או " יסודות" רומנטיים שדרו בצוותא עם מגמות שונות ורחוקות זו מזו – הריאליזם והנטורליזם בפרוזה בשלב המוקדם יותר , המודרניזם והניאו–קלאסיקה בשירה בשלב המאוחר יותר . קו פרשת המים להבנת טיבן של המגמות הרומנטיות בספרות יידיש הוא מלחמת העולם הראשונה . י"ל פרץ הוא היוצר המרכזי שלזכותו יש לזקוף את טיפוח המגמות הללו , בראש ובראשונה בסיפוריו הקצרים שנכללו בשתי סדרות : חסידיש ( חסידות , ( סיפורים אשר נכתבו לסירוגין משנות ה90– של המאה ה19– עד שנת , 1912 ופאלקסטימלעכע געשיכטן ( מפי העם , ( סדרה שנכתבה בעיקרה משנת 1904 ועד

כתר הוצאה לאור

למדא - עמותה לתרבות יהודית מודרנית ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר