תוכן העניינים

עמוד:ח

תוכן העניינים ספרויות ואמנויות תרבות יהודית מודרנית – מבוא דן מירון 2 ספרות / יות יהודית / יות מודרנית / יות – מבוא דן מירון 4 ספרות עברית חדשה דן מירון 6 ההשכלה תנועת ההשכלה והתרבות היהודית שמואל פיינר 19 ספרות ההשכלה בעברית דן מירון 25 ספרות ההשכלה ביידיש אברהם נוברשטרן 41 ההשכלה היהודית בלשון הגרמנית גלילי שחר 46 השכלה יהודית בלשון הרוסית מיכאיל קרוטיקוב 49 הנשים בתרבות ההשכלה שמואל פיינר 50 יהודים במוזיקה של ראשית המאה ה19– בנימין פרל 54 רומנטיקה ולאומיות רומנטיקה ולאומיות גלילי שחר 56 הרומנטיקה האירופית והספרות העברית מנחם ברינקר 59 יהודים ויהדות ברומנטיקה הגרמנית גלילי שחר 72 רומנטיקה ולאומיות יהודית ברוסיה מיכאיל קרוטיקוב 75 הרומנטיקה בספרות יידיש אברהם נוברשטרן 78 אמנות יהודית במאה ה19– זיוה עמישי–מייזלש 83 מוזיקה לאומית יהודית ישראל ברטל 90 תרגומים בספרות העברית בתקופת התחייה עמינדב דיקמן 94 חידושים באדריכלות בתי הכנסת אידה הוברמן 98 ראשית המודרניזם : דקאדנס , סימבוליזם , אימפרסיוניזם מודרניזם דן מירון 100 אוריינטליזם ויוגנד–שטיל יגאל צלמונה 106 ניטשה בספרות העברית החדשה מנחם ברינקר 109 דקאדנס בספרות העברית חמוטל בר–יוסף 113 מגדר וחזון הגבריות העברית חנה נוה 117 התיאטרון המודרני ביידיש אברהם נוברשטרן 123 תרגומים בספרות העברית בתקופת המודרניזם עמינדב דיקמן 128 משחררי הנפש : יהודים ויהדות בתנועה הפסיכואנליסטית אבשלום אליצור 131

כתר הוצאה לאור

למדא - עמותה לתרבות יהודית מודרנית ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר