תנועות נוער יהודיות באירופה

עמוד:306

על ההבדלים הרעיוניים והחברתיים שביניהן , היו הארגונים הפוליטיים ההמוניים היחידים במזרח אירופה . קשה להעריך את מספר חבריהן של התנועות האלה משלוש סיבות עיקריות : א . התנועות הציוניות שקיבלו תמיכה כספית מההסתדרות הציונית בהתאם למספר חבריהן , ניפחו אותו ; ב . הצעירים נטו לעבור מתנועה לתנועה והמעבר הזה הגדיל את מספר החברים הרשומים בכל אחת מהן ; ג . תנועות הנוער השמאליות , שנרדפו בידי השלטונות , פעלו בתנאי מחתרת ונטו להסתיר את גודלן . גם אם נביא בחשבון את ההסתייגויות האלה , היו בתנועות הנוער היהודיות במזרח אירופה מאות אלפי חברים . אין ספר זיכרון המוקדש לעיירה יהודית , קטנה ונידחת ככל שתהיה , שאינו מייחד פרקים ארוכים לתנועות הנוער , העולמיות , הארציות והלוקאליות , שפעלו בה . תנועות הנוער נעשות תופעה המונית שלושה גורמים הביאו לעשייתן של תנועות הנוער לתופעה המונית : גיוון פוליטי ורעיוני ; תשובה לצרכים הפסיכולוגיים של הצעירים ; ואפשרות , או לפחות תקווה , למילוט מהבעיות הלא פתירות שניצבו בפני הנוער היהודי במזרח אירופה . הגיוון והפרישה לרוחב כל הקשת הפוליטית של הרחוב היהודי אפשרו לצעיר בעל תודעה פוליטית ( ואלה היו רבים מאוד במזרח אירופה בין שתי מלחמות העולם ) למצוא את התנועה שעמה הוא יכול להזדהות ולפעול בתוכה . חשוב לזכור גם כי תנועות הנוער , על מסגרותיהן החינוכיות , ענו גם על הצרכים הפסיכולוגיים והחברתיים של הצעירים . די להזכיר כי הקבוצה הדו–מינית של תנועת הנוער היתה מקום מפגש טבעי בין בנים לבנות , שלא היה קיים בהפרדה בין המינים שהיתה נהוגה בבתי הספר . ולבסוף , האידיאולוגיה הציונית מצד אחד והאידיאולוגיה המהפכנית מן הצד האחר הציבו לפני הצעיר עולם אוטופי שנראה לו מוחשי ובר הגשמה , והיה אנטיתזה למציאות שבה חי . ניתן לחלק את התנועות לארבע קבוצות : תנועות הנוער הציוניות , תנועות הנוער של השמאל האנטי–ציוני , ארגונים ספורטיביים או השכלתיים והתארגנויות בעלות אופי מקומי . על רקע האנטישמיות השורשית המאפיינת את כל המרחב , כמעט לא היו קיימות תנועות נוער כלליות שהיו מוכנות לקבל יהודים לחברות בהן . יוצאת מן הכלל היתה תנועת הנוער הגיוון והפרישה לרוחב כל הקשת הפוליטית של הרחוב היהודי אפשרו לצעיר בעל תודעה פוליטית במזרח אירופה למצוא את התנועה שעמה הוא יכול להזדהות . בתמונה : חברי קן "השומר הצעיר" בטרנופול , פולין בשנות ה30-

כתר הוצאה לאור

למדא - עמותה לתרבות יהודית מודרנית ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר