החברה היהודית באירופה

עמוד:271

היו היהודים שותפים עם שכניהם , נראו בעלי משמעות רבה יותר מאשר הדאגות המיוחדות ליהודים . רק עליית הנאצים לשלטון שיבשה את חיי היהודים בגרמניה , ובמידה פחותה הפריעה את שלוותם של יהודים אחרים באירופה . אצל יהודים אמריקניים ממוצא מרכז אירופי התרחשו האקולטורציה והניידות החברתית כלפי מעלה בדרך דומה לזו של אחיהם באירופה . הם שגשגו והשתתפו באירועים האזרחיים של החברה הסובבת . גם עליהם היה להתמודד עם צורות חדשות של אנטישמיות החל בשנות ה70– של המאה ה , 19– אבל חוץ מאשר בשנות עליית הלאומנות אחרי מלחמת העולם הראשונה , היא נגעה בעיקרה לאפליה חברתית . יהודים ממעמדות הביניים , שמכבר הרגישו עצמם מסודרים היטב בארצות הברית , היו צריכים גם להתמודד עם הופעתם של שני מיליוני מהגרים יהודיים ממזרח אירופה , שהציבו אתגר לדימוי העצמי שלהם כאמריקנים מעורים בתרבות המקומית הזוכים להצלחה כלכלית . בתוך פחות מדור אחד נעשו המהגרים החדשים לרוב מכריע בין יהודי אמריקה . אף כי הם שאפו להיעשות בני מעמד הביניים , ובהחלט החדירו בילדיהם שאפתנות ונכונות לעבודה קשה , הם הביאו עמהם את ערכיהם הפוליטיים והתרבותיים שחרגו מן הנורמות הבורגניות של המאה ה . 19– אבל עיקר ההפרעות בחיי היהודים האירופיים התרחשו בשנים . 1939-1880 החילון התקדם בצעדים מהירים : בתצלומים מראשית המאה ה20– נראים הורים קשישים בלבוש מסורתי , שעה שילדיהם ונכדיהם לבושים בסגנון מערבי . יהודים צעירים הקימו , או הצטרפו אל , מגוון רחב של קבוצות פוליטיות – בעיקר סוציאליסטיות וציוניות – שביקשו לשנות את החברה הסובבת או את המצב היהודי , ולפעמים את שניהם גם יחד . תנועות נוער מיסודן של מפלגות פוליטיות מילאו תפקיד חשוב ביותר בהפצת האידיאולוגיות שלהן לדור הצעיר . חרף האקולטורציה הגוברת והולכת של היהודים בחברה העירונית הסובבת הגביל המשטר הצארי את מדיניות האינטגרציה הסלקטיבית אחרי רצח הצאר אלכסנדר השני יהודים ממעמדות הביניים שכבר הרגישו עצמם מסודרים בארצות הברית , נאלצו להתמודד עם הופעתם של שני מיליון מהגרים יהודים ממזרח אירופה והקימו למענם ארגוני סיוע . בתמונה : נשיאות בעבר ובהווה של מועצת נשים יהודיות בפורטלנד , אורגון 1900 ) בקירוב . (

כתר הוצאה לאור

למדא - עמותה לתרבות יהודית מודרנית ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר