תמורות כלכליות בחיי היהודים במאתיים השנים האחרונות

עמוד:265

העם היהודי . אף ששתי הקהילות היהודיות במערב אירופה ובמזרחה עברו תהליכים כלכליים זהים – אם כי בתקופות שונות – כל אחת מהן התמודדה אחרת עם אתגרי הכלכלה החדשים . היהודים במערב אירופה ובמרכזה – במידה רבה בזכות השוואת מעמדם החוקי והמשפטי לזה של כלל האוכלוסייה – הסתגלו מהר יותר למציאות החדשה וניצלו את כישוריהם כדי לטפס במעלה הסולם החברתי . במזרח אירופה היה המצב קשה הרבה יותר . מעבר לקשיים הכלכליים האובייקטיביים שנוצרו בעקבות תהליך התיעוש , היה על היהודים להתמודד עם הגבלות בחופש התנועה , אפליה שלטונית בכל אורחות החיים ופוגרומים שערערו את ביטחונם האישי . מציאות זו הביאה רבים מיהודי מזרח אירופה למסקנה שעתידם במקום מושבם לוט בערפל וחסר תקווה . בד בבד עם הרעת תנאי המחיה החלה הנדידה ההמונית של יהודי מזרח אירופה אל ארצות הים . ראשיתה בליטא בשנות ה70– של המאה ה , 19– המשכה בשנות ה80– של אותה מאה ושיאה בראשית המאה ה20– עד פרוץ מלחמת העולם הראשונה ב . 1914– היתה זו אמירה חד–משמעית של החברה היהודית המזרח אירופית שאין היא רואה עוד כל סיכוי להשתלבות בחברה הסובבת אותה . ובזמן שבמערב אירופה המשיכו היהודים בניסיונותיהם להתערות בחברה ולהוכיח את נאמנותם הבלתי מסויגת , ניסו היהודים במזרח אירופה להיטיב את מזלם ולשפר את חייהם קודם כול בהגירה לכרכי הים . לקריאה נוספת : שולמית וולקוב , בין ייחוד לטמיעה : יהודי גרמניה בין , 1918-1870 תל–אביב , . 2003 סטפן צווייג , העולם של אתמול , תל–אביב , . 1982 שמואל אטינגר , תולדות ישראל בעת החדשה , תל–אביב , . 1969 ת"ס אשטון , המהפכה התעשייתית , 1830-1760 תל–אביב , . 1982 יעקב לשצ'ינסקי , הפזורה היהודית , ירושלים , תשכ"א . צעירות יהודיות ממיינות טבק בסאלוניקי 1930 ) בקירוב . ( המציאות הכלכלית דחפה נשים יהודיות רבות להיכנס למעגל העבודה ומשפחות רבות התבססו על שני מפרנסים

כתר הוצאה לאור

למדא - עמותה לתרבות יהודית מודרנית ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר