ההגירה אל המדינות שמעבר לים

עמוד:250

ההגירה מהאזור הזה היו גבוהים מכל מה שהיה ידוע קודם לכן . 44 שנות ההגירה הגדולה סימנו את תחילת שקיעתה של יהדות מזרח אירופה ואת ראשית היווצרותן של קהילות יהודיות חדשות ברחבי העולם , שהבולטות והחשובות בהן הן יהדות ארצות הברית ויהדות מדינת ישראל . המהגרים היהודיים יצאו ממזרח אירופה בארבעה גלים : הגל הראשון החל בראשית שנות ה70– של המאה ה19– מאזור ליטא . במהלכו – עד שנת – 1881 היגרו לארצות הברית כ 8 , 700– מהגרים יהודיים . הגל השני החל בשנת ; 1882-1881 השלישי בשנת ; 1891-1890 והגל הרביעי בשנת . 1904 הגל הזה היה הגדול בגלי ההגירה והוא שחולל – בפרק זמן של כעשר שנים בלבד – את אחד המפנים החשובים ביותר בחיי העם היהודי . מבין 1 , 700 , 000 מהגרים יהודיים שהגיעו בשנים 1914-1881 לארצות הברית , ( 1 , 200 , 000 ) 70 % הגיעו בשנים . 1914-1904 מראשיתו של הגל הרביעי ועד שנת 1907 ( בתקופה של ארבע שנים בלבד ) יצאו את גבולות רוסיה הצארית לארצות הברית יותר מ 500 , 000– מהגרים יהודיים . בשנת 1904 חצתה ההגירה היהודית לראשונה את מחסום ה 100 , 000– בשנה , ובשנת – 1906 שנת שיא בהגירה היהודית – יצאו ממזרח אירופה לארצות הברית יותר מ 150 , 000– איש . הרוב המכריע של המהגרים ייעד את עצמו כאמור לארצות הברית . לאנגליה הגיעו במשך כל תקופת ההגירה 120 , 000 יהודים , לארגנטינה ולקנדה , 100 , 000 לצרפת , 80 , 000 ולדרום אפריקה 50 , 000 מהגרים יהודיים . לארץ–ישראל הגיעו , על פי הערכה , בין השנים 1881 ל 60 , 000 1914– איש . במניעים להגירה הזאת – יהודית ולא יהודית כאחד – יש למנות את הגידול הדמוגרפי המהיר במזרח אירופה ואת הקשיים הכלכליים שנוצרו בעקבותיו . ברוסיה ובאירלנד היה הגידול הדמוגרפי ניכר יותר מבארצות אחרות . האוכלוסייה האירית , שמנתה בראשית המאה ה 4 . 5 19– מיליונים איש , כמעט הכפילה בדיקה רפואית למהגרים יהודים באליס איילנד , ניו-יורק ( ראשית המאה ה . ( 20- גל ההגירה לארצות הברית שהחל בשנת 1904 היה הגדול בגלי ההגירה ההגירה ממזרח אירופה לארה"ב

כתר הוצאה לאור

למדא - עמותה לתרבות יהודית מודרנית ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר