חיי היהודים בארצות האיסלאם בתקופה המעצבת

עמוד:224

בידי כוח עליון או השתלשלו ממעשים ומחדלים אנושיים , הנובעים מנסיבות של סביבה וזמן ? גם חוקרים מסורתיים , שעדיין ביקשו לראות את יד האלוהים כמכוונת את מהלכי ההיסטוריה דוגמת זאב יעבץ ויצחק איזיק הלוי , אינם מטים את המוקד מספרד . אמנם יש בכתביהם ביקורת ( שחלק מכותבי ימי הביניים היו הראשונים להביע ) על אורחות חיי חצרנים ; יש שירת חול ; פילוסופיה אריסטוטלית ; קיימת גם התבוללות , והם מעניקים יתר תשומת לב לבעלי ההלכה , אך עושר הנתונים ומסורת ההתעניינות בספרד השאירו אותה במרכז גם אצלם . ההיסטוריוגרפיה הציונית והישראלית בדור ראשון של המדינה , הנחשבת מורדת וביקורתית כלפי המגמה ההשתלבותית–הגלותית של חוכמת ישראל , אינה שונה מקודמותיה בנות כשמונה מאות שנים . נמשכת בה מורשת הכתיבה ההיסטורית היהודית , גם בה תופסת ספרד מקום מרכזי וזוהרו של תור הזהב מסנוור וממקד את מרב תשומת–הלב . בספרד , מבקשים ההיסטוריונים בישראל לראות את הטיפוס היהודי החדש – כזה שבהייררכיית הערכים שלו אין ההלכה , והצייתנות לה , עומדות בראש הסולם , כי אם הפילוסופיה והביקורתיות השכלתנית , השירה , השפה העברית ( ודווקא השפה המקראית ולא זו של חכמי המשנה והתלמוד . ( זהו טיפוס יהודי חדש שהיה פעיל בחיים הפוליטיים ואף החזיק בנשק ועמד בראש צבאות . במהלך ארוך–טווח זה של העמדת ספרד במוקד , ניטשטשו שני דברים חשובים : א . קווי הייחוד היהודיים הערביים , זאת כיוון שספרד נכבשה והלכה בידי כוחות נוצריים עד להשלמת הכיבוש וביצוע הגירוש בשנת ; 1492 ב . עולמות של מרכזים יהודיים אחרים בארצות האיסלאם באותה עת . זה שני דורות מתחולל והולך שינוי המביא להוספת מוקדי התעניינות ולחידוד הייחוד של ההוויה היהודית בארצות האיסלאם . שינוי זה נבע מגילוי מקורות חדשים מגניזות קהיר ( ר' ערך גניזות קהיר – הממצא והתוצאה במדור זה . ( הממצאים החדשים מלמדים , כי כל מה שנחשב לחידושיה של אלאנדלוס , היא ספרד המוסלמית , בתחומי התרבות והיצירה האינטלקטואלית , הובא ממזרח – מעיראק ומצפון אפריקה ; כי לחצרנים היהודים הגדולים בספרד היה מעמד שביר , קיר מעוטר בסגנון ערבי " ) מודחאר ( " בבית-כנסת יהודי בטולדו ( שנבנה תחת השלטון הנוצרי , ונהפך לכנסייה אחרי גירוש היהודים מספרד . ( ההיסטוריוגרפיה היהודית שמה במרכז את ספרד של "תור הזהב ; " אבל יש לזכור שבספרד המוסלמית ( אל-אנדלוס ) ישבו רק חלק מיהודי ארצות האיסלאם ; וגם בספרד עצמה , התרבות היהודית הזוהרת היתה נחלתה של אליטה מצומצמת

כתר הוצאה לאור

למדא - עמותה לתרבות יהודית מודרנית ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר