התהוותה של התפוצה היהודית

עמוד:197

ציין כי קשה למצוא מקום בעולם שאין בו חברים מבני השבט הזה ושהשפעתם אינה מורגשת בו . לא נותרו נתונים סטטיסטיים מהימנים על אותן אוכלוסיות של יהודים . אך מספרן גדל והלך בבירור במרוצת מאות השנים , הן בשל הצטרפותם של גרים והן בשל משיכתם של לא יהודים , גם בלי שהתגיירו , לאורח החיים היהודי ולמצוות היהדות . אין עדויות מוצקות לעיסוקם של יהודים בגיור פעיל . אבל היהדות עצמה , אם בשל אריכות ימיה , תורות המוסר שלה , דבקותה בחוק , או המשיכה החברתית של בתי הכנסת והחגים , היתה כוח מושך רבים . נוכל לומר בבטחה , שבזמן שהחריבו הרומאים את בית המקדש , מספרם של היהודים שחיו מחוץ לארץ–ישראל עלה בהרבה על מספרם של אלה שהתגוררו בארץ – ושכך היה כבר דורות רבים . מה הביא להגירה בקנה מידה נרחב שכזה ? אין ספק שבחלקה היתה ההגירה כפויה ולא רצונית . שבויי מלחמה היו חלק מהפזורה : קורבנות הסכסוכים בין ממלכות מצרים וסוריה במאה ה3– לפסה"נ , שהמנצחים לקחו להם לעבדים . מאבקים פנימיים בארץ–ישראל הולידו פליטים פוליטיים במאה ה2– לפסה"נ . כניסתה של רומא לזירה לא שיפרה מיד את מצב העניינים . כיבושה של יהודה בידי פומפיוס בשנת 63 לפסה"נ , בתוספת המלחמות שנערכו על אדמת ארץ–ישראל במהלך שלושים השנים הבאות , הביאו מספר גדול של יהודים לרומא עצמה , כשבויים וכעבדים . הרוב עשו זאת מרצונם ואולם לעקירה מאונס לא ניתן לייחס אלא חלק קטן מן התפוצה היהודית . רוב היהודים שחיו מחוץ לארץ–ישראל בתקופת הבית השני עשו זאת מרצונם . גם במקרים שבהם תחילת ההגליה היתה בכפייה , נשארו משפחות עקורות בביתן החדש דורות רבים – הרבה אחרי שכבר התיישנה הכפייה שבעצם העקירה . לא סיבה אחת ויחידה הביאה לכך . המניעים היו מרובים . לאחדים היתה זו כנראה צפיפות היתר בארץ–ישראל , לאחרים היתה זו השקיעה בחובות . אבל לא המצוקה היא שדרבנה את הרוב . הקהילות החדשות והמורחבות שצצו בעקבות כיבושי אלכסנדר מוקדון פעלו כמגנטים מושכי הגירה . יהודים רבים מצאו את פרנסתם כשכירי חרב , כמתיישבים במושבות צבאיות או כחיילים מן השורה בצבאות סדירים . אחרים ניצלו הזדמנויות עסקיות , מסחריות או חקלאיות . כל הארצות היו פתוחות לפניהם . חורבות בית הכנסת העתיק מסוף המאה ה2- לספה"נ בסרדיס תורכיה – רק חלק קטן מהתפוצה היהודית ניתן לייחס לעקירה מאונס , רוב היהודים שחיו מחוץ לארץ-ישראל בתקופת הבית השני היגרו לשם מרצונם

כתר הוצאה לאור

למדא - עמותה לתרבות יהודית מודרנית ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר