היהדות ההלניסטית באור אחר

עמוד:195

אשר עלול להביא לידי שמד . כי אחת המסקנות מהעדפת האוניברסלי עשויה להיות שיש ערכים מוסריים אוניברסליים ואין סיבה מיוחדת להעדיף דרך אחת להגשימם בחיינו , כגון הדרך היהודית , על פני דרך אחרת . כך לדוגמה , אם – כמו הכוהן הגדול של איגרת אריסטיאס – נתפוס את מצוות הכשרות ככלים חינוכיים האמורים להדריך את האדם כיצד לחיות כאדם טוב , ונראה בכך שמצוות התורה עונות על דרישות החינוך היווני ( השואף אף הוא להדריך את האדם לבחור בטוב , ( הרי שבכך הראינו שמשה רבנו ראוי לכבוד הדומה לזה שהיוונים ייחסו לליקורגוס ולמינוס ( מחוקקי ספרטה וכרתים . ( אולם לא נת Y ו לילדינו שום סיבה לחיות לפי הדרך היהודית דווקא ולא לפי דרך יוונית – אשר זו האחרונה לא היתה כרוכה במכשולים החברתיים שמעמיד אורח החיים היהודי למי שחי בעולם שרובו אינו יהודי . ואם – כמו פילון – נלמד את בנינו , שמצוות המילה נועדה לסמל את החובה לרסן את התשוקות המיניות , ואף להזכירנו שאל לנו להתנשא , שהרי איננו יכולים להוליד לבדנו ללא עזרת האל , הרי גם תורות יווניות דגלו באיפוק ובצניעות , ולמה לבנינו להתמיד דווקא בדרך היהודית ? ואמנם , המשומד המפורסם ביותר של העת העתיקה – טי 7 ריוס יוליוס אלכסנדר , יהודי מלידה אשר היה בין מפקדי הצבא הרומי במצור של טיטוס על ירושלים – היה בן–אחיו של פילון . נראה שחינוך יהודי רלטיביסטי – המלמד שהתרבות שלנו טובה בשבילנו כמו שהתרבות של שכנינו טובה בשבילם – אינו מסוגל לכבוש את לבו של מי שאינו משוכנע כבר , אם יש לו אפשרויות אחרות ומושכות יותר . לאור שיקולים אלה , ברור שהשפעת היוונות על היהדות יכלה להביא לכמה תוצאות מבחינת הקיום היהודי . אפשרות קיצונית אחת היתה להתעלם ממנה . ניסיון לעשות כן נעשה כפי הנראה בקומראן , והתבטא , בין השאר , בעובדה שהקפידו שם , בוודאי במחיר של מאמץ רב , להימנע משימוש במילים שאולות מן היוונית . בקוטב האחר היתה האפשרות הקיצונית הנוספת , והיא להימשך לגמרי אחרי היוונות ; לצד הנוסח כתובת יוונית עם איור של אריות מבית כנסת יהודי מהמאה ה3- לספה"נ ליד טבריה – יהודים ספגו את התרבות היוונית באופנים שונים , ובעיקר באמצעות השפה ודרך המגע היומיומי עם יוונים ועולמם . רבי יהודה הנשיא , עורך המשנה , חי בעיר היהודית-הלניסטית ציפורי , שדמתה ל"פוליס" יוונית , וגם בה היו בנייני יחיד וציבור , כולל בית כנסת , מעוטרים בדמויות אדם וחיה , בציורי אירועים תנ"כיים ובגלגל המזלות .

כתר הוצאה לאור

למדא - עמותה לתרבות יהודית מודרנית ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר