אישה (במקרא)

עמוד:178

אף מסורה לאישה המילה האחרונה . בחינת דבריה של הרעיה לדודה מעלה שלא פעם ולא פעמיים היא לועגת לו , "עוקצת" אותו על דברים שאמר לה , ובכך מעידה על היות חוכמתה רבה מחוכמתו . כמו כן היא לועגת לאחיה שביקשו להלעיג עליה . בשיר השירים ריבוי של חלומות ; גם חלומות של ממש וגם חלומות בהקיץ , וכולם חלומות של הרעיה . עוד בטרם התגבשותה של מגילת שיר השירים כבר נתפרשו שירים שמצאו דרכם לאנתולוגיה זו על דרך האלגוריה . כבר נביאי ישראל דרשו כמה מהשירים האלה על יחסי ה' וכנסת ישראל המשולה לאישה . כך למשל דורש הנביא ישעיהו את שיר הכרם משיר השירים : "כרם היה לשלמה בבעל המון " ... בשיר הכרם שלו "אשירה נא לידידי שירת דודי לכרמו . כרם היה לידידי בקרן בן שמן " ... על יחסי ה' וישראל , ודוק : בשמואל ב' מסופר כי שמו השני של שלמה הניתן לו בעת לידתו על פי רצון אלוהיו הוא ידידיה . דומה כי פרשנותם האלגורית של שירי האהבה בפי הנביאים שימשה בסיס לפרשנות האלגורית של מגילת שיר השירים ואולי אף אפשרה את הכללתה בקאנון המקראי . בספרות הנבואה עוד דימויים רבים של עם ישראל לאישה . כך , למשל , מציין הכינוי "בת ציון" או "בת ירושלים" בספרי ישעיה וזכריה את עם יהודה ויושבי ירושלים . בנבואת ירמיהו פונה הנביא לעם : "זכרתי לך חסד נעוריך אהבת כלולותיך לכתך אחרי במדבר בארץ לא זרועה , " ואף הנביא יחזקאל מדמה את ירושלים לאשת ה . ' העיר ירושלים מדומה לאישה גם במגילת איכה , וכך כבר בפתיחה : "איכה ישבה בדד העיר 7 N תי עם היתה כאלמנה רבתי בגוים C @ תי במדינות היתה למס . בכו תבכה בלילה ודמעתה על לחיה אין לה מנחם מכל אוהביה . " ... ספרות החוכמה המקראית נרתעת מאופן הצגתה של האישה בשירת האהבה . דומה כי שיר " אשת חיל " הנועל את ספר משלי בפרק ל " א מתפלמס עם שירת שיר השירים . בניגוד לשיר השירים , המרבה לדבר בשבח היופי ואף מתאר את יפי הגוף הנשי , קובע שיר " אשת חיל : " " שקר החן והבל היופי אשה יראת ה ' היא תתהלל . " בעוד שבשיר השירים מסתיים אחד מתיאורי יופייה של הרעיה באמירה : ראוה בנות ויאשרוה מלכות ופילגשים ויהללוה , " הרי ב " אשת חיל " שבמשלי נאמר : " קמו בניה ויאשרוה בעלה ויהללה " על חריצותה והנהגת ביתה . בעוד מגילת שיר שירת נשים אינה זרה לספרות המקרא . סוגים ספרותיים מסוימים , כשירי ניצחון , אכן מסורים לה . בתמונה : שירת מרים , והנשים המחוללות עמה , מתוך "הגדת סארייבו"

כתר הוצאה לאור

למדא - עמותה לתרבות יהודית מודרנית ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר