אישה (במקרא)

עמוד:176

אשר איתה בבית ותלבש את יעקב בנה הקטן . ואת עורות גדיי העזים הלבישה על ידיו ועל חלקת צוא C יו . ותתן את המטעמים ואת הלחם אשר עשתה ביד יעקב בנה" ( כז יג-יז . ( רבקה אינה משאירה גם משהו מן ההכנות בידי יעקב , ואפילו מלבישה אותו ונותנת בידו את האוכל . יעקב מכונה כאן "בנה הקטן , " ללמד כי הוא חסר ישע וכפוף לאמו , המחליטה ואף עושה את רוב המלאכה למענו . האישה העומדת בצלו של הגבר , ולעתים גם משלמת את מחיר כבודו , חלשה ממנו . לפיכך נמצא סיפורים דווקא על נשים המבקשות משפט צדק . כאילוסטרציה לחוכמת שלמה במשפט מובא ( מלכים א ) מעשה שתי הזונות הבאות להתדיין בפניו , ודומה שדווקא ריבן של זונות צריך המלך לשמוע , מפני שהן היסוד החלש ביותר בחברה , באין להן מסגרת של בית אב ומשפחה להגן עליהן . תפקיד הנשים הוא להציג את החידה , הנראית כחסרת פתרון . הגיבור האמיתי של הסיפור הוא המלך , המבין לנפש האדם ובאמצעות הברקה חורץ משפט צדק . בחולשת האישה יש כוח עם זאת , בחולשת האישה יש ויש כוח . המחשה לניצול הכוח שבחולשה נמצאת בדפוס הספרותי הרווח שעל פיו גברים משסים אישה בגבר , מושא מזימתם , כדי שזו תפתהו . הפלשתים יודעים כי הדרך אל שמשון עוברת דרך הנשים שבחייו . על אשתו הם כופים לסחוט ממנו את סוד החידה שחד להם במשתה החתונה : "פתי את אישך ויגד לנו את החידה פן נשרף אותך ואת בית אביך באש . " האישה אכן מצליחה במשימה , מסופר בספר שופטים , וזאת באמצעים המבטאים לכאורה את חולשתה , בכי והטלת ספק באהבתו אותה : "ותבך אשת שמשון עליו ותאמר רק שנאתני ולא אהבתני . " ... התמדתה בבכי במשך שבעת ימי המשתה משיגה תוצאות – הגיבור עז הנפש , מכניע הארי , נכנע לאישה . שמשון אינו לומד לקח מן התוצאות המרות של כניעתו , ושב ונופל בפח שטומנים לו הפלשתים . את דלילה אהובתו מפתים הפלשתים בבצע כסף לחשוף את סוד כוחו של שמשון . לאחר שלושה כישלונות צולח בידה הניסיון הרביעי : " ויהי כי הציקה לו בדבריה כל הימים ותאלצהו ותקצר נפשו למות . ויגד לה את כל לבו . " אם בכישלונו הראשון מסר שמשון ביד אשתו סוד של מה בכך , סוד החידה , הרי ביד דלילה הסגיר הגיבור הטראגי את סוד נזירותו , סוד חייו , ובכך גזר על עצמו מיתה . דלילה מסתייעת ברטוריקה נפלאה , הפורטת על הנימים הנכונים בנפש קורבנה . אכן , בדיבור עושות הנשים שימוש רב : אשת פוטיפר מאשימה בספר בראשית את יוסף בפשע שלא עולל , ומשנה את טיעוניה על פי הקהל המשתנה – משרתיה או אישה . נואמת מעולה היא אביגיל , המשכנעת ( שמואל א ) את דוד שלא להפעיל את כוחו נגד נבל . גם מרדכי יודע שאין להשפיע על אחשורוש לסכל את עצת המן אלא באמצעות האישה האהובה אסתר . אסתר פועלת בתבונה נשית : היא מזמינה את המלך והמן למשתה היין , ובמשתה היא שבה ומבקשת להזמינם למשתה נוסף , למחרת היום . חפצה של המלכה לשהות במחיצתו של המן עלול לעורר במלך חשד ואף קנאה : וכי אין המלכה מסתפקת בחברתו שלו ? לאחר שאסתר מסירה את המסווה מעל פניו של המן הרשע , והמלך הנסער יוצא אל גינת הביתן , נופל המן המבועת וחדל האונים על מיטת המלכה . או אז נובטים החשדות שנזרעו קודם לכן , והמלך מפרש שלא כהלכה את נפילת המן : "הגם לכבוש את המלכה עמי בבית , " ... ומכאן אין להמן מוצא אלא עץ התלייה . נתן הנביא , התומך במועמדותו של שלמה למלוכה , עושה בעורמה כדי לסכל את תוכניתו של אדוניה למלוך . אין הוא בא אסתר המלכה לצדו של אחשוורוש , ציור קיר מבית הכנסת מהמאה ה3- לספה"נ בדורה אירופוס , סוריה – מרדכי ידע שלא יוכל לסכל את עצת המן אלא באמצעות האישה האהובה אסתר

כתר הוצאה לאור

למדא - עמותה לתרבות יהודית מודרנית ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר