ברוך שפינוזה

עמוד:102

החילונית והשוויונית שבאה לעולם דורות אחדים אחריו . כיהודי המודרני הראשון , שפינוזה מטרים כמעט את כל התשובות , מקצתן מנוגדות , שניתנו למושג הזה בדורות הבאים : התבוללות ; רפורמה בדת ; לאומיות חילונית ; וציונות – בלי שהוא עצמו דגל בפירוש באחת מאלה . מצבו בזמנו היה של יהודי בודד , תלוי באוויר , ללא אחיזה בקהילה וללא מוסד לתמיכה בעמדתו ההטרודוקסית , החורגת מן הממסד הרבני . אבל בכך הוא מבשר , כיחיד , את מרבית צורות החיים המודרניות של היהודים שלאחריו , ועומד בראשיתה של ההתפתחות התרבותית הנסקרת בספר זה . לקריאה נוספת : ברוך שפינוזה , אתיקה , תרגם והוסיף מבוא והערות ירמיהו יובל , תל–אביב , תשס"ג . 2003 ברוך שפינוזה , מאמר תיאולוגי–מדיני , תרגם והוסיף הערות חיים וירשובסקי , ירושלים , תשכ"ב , תש"ס . ברוך שפינוזה , מאמר מדיני , תרגם והוסיף הערות חיים וירשובסקי , ירושלים , תשמ"ב . ברוך שפינוזה , איגרות , תרגם והוסיף מבוא , ביאורים , הערות ומפתחות אפרים שמואלי , ירושלים , . 1963 ברוך שפינוזה , מאמר על תיקון השכל , תרגם נתן שפיגל , ערך , הקדים מבוא והוסיף הערות יוסף בן–שלמה , ירושלים , תשל"ג . ברוך שפינוזה , מאמר קצר על אלוהים , האדם ואושרו , תרגמה רחל הולנדר , ערך , הקדים מבוא , פירש והוסיף הערות יוסף בן–שלמה , ירושלים , תשל"ח . ז ' נבייב בריקמן , יהודיותו של שפינוזה , תרגם ראובן מירן , כרמל , . 1994 עמיהוד גלעד , דרכה של תורת שפינוזה לשיטה פילוסופית , ירושלים , . 1986 ירמיהו יובל , שפינוזה וכופרים אחרים , תל–אביב , . 1989 , 1988 Lewis S . Feuer , Spinoza and the Rise of Liberalism , of Jewish Identity , New Haven and London , 1997 . Steven B . Smith , Spinoza , Liberalism , and the Question me l'expression , Paris , Cambridge , 1984 . Jonathan Bennett , A Study of Spinoza's Ethics , Stuart Hampshire , Spinoza , Peguin Books , 1962 . Steven Nadler , Spinoza – a Life , Cambridge , 1999 . Westport , Conn ., 1958 . ט Gilles Deleuze , Spinoza et le probl Yirmiyahu Yovel ( ed . ) Desire and Affect – Spinoza as Span ., Port . ) . 2 , Princeton , 1988 , 1989 ; ( editions also in Fr ., Ger ., Yirmiyahu Yovel , Spinoza and Other Heretics , vols . 1– Martail Gueroult , Spinoza , vols . 1–2 , Paris , 1968 . 1968 . thique de Spinoza , Princeton , 1984 . Edwin Curley , Behind the Geometrical Method , chez Spinoza , Paris , 1969 . Alexandre Matheron , Le Christ et le salut des ignorants Psychologist , New York , 1999 . ֹ l' ב vols . 1–5 , Paris , 1998 . Pierre Macherey , Introduction

כתר הוצאה לאור

למדא - עמותה לתרבות יהודית מודרנית ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר