שנאה עצמית יהודית

עמוד:48

בקינות של ימי הביניים , המאזכרות שוב ושוב את עקדת יצחק מתוך קבלת הדין , עקדת יצחק אינה מוצגת כנורמה אידיאלית של חיים דתיים , וקינות אלה מביעות כאב וצער על העדר התמורה לקורבנות הרבים שנדרשו בני ישראל להקריב על מזבח אמונתם . ודאי שעקדת יצחק לא היתה מעולם הבסיס התיאולוגי שממנו נגזרת התלות שבין המוסר לרצון האל . סיכומו של דבר , המגמה המרכזית של המסורת היהודית מכירה בקיומו של מוסר אוטונומי ורואה בו תשתית בסיסית של ארגון החיים החברתיים והדתיים כאחד . לקריאה נוספת : דניאל סטטמן ואברהם שגיא , דת ומוסר , ירושלים , מוסד ביאליק , תשנ"ג . אבי שגיא , יהדות : בין דת למוסר , תל–אביב , הקיבוץ המאוחד , . 1998 שנאה עצמית יהודית מנחם ברינקר במקורו טבע את המונח הזה הוגה הדעות היהודי הגרמני תיאודור לסינג . כוונתו היתה לתאר ואף להוקיע סוג של התנהגות של יהודים מתבוללים המבקשים להכחיש במחשבתם , בערכי החיים המנחים אותם ובכל אורחות חייהם כל ייחוד יהודי המצוי בהם . לדעתו , הם מפנימים בתוכם את הצורה השלילית שבה רואה הסביבה האנטישמית את היהדות ואת היהודיות ורוצים להוכיח כי הם גרמנים לכל דבר לא פחות – ואף יותר – מן הלא–יהודים . לסינג עומד בהרחבה על המצבים המגוחכים והפתטיים שמשימת חיים זו של יהודים מסוימים מובילה אליהם . חיבורו השנאה העצמית היהודית ראה אור לאחר שפורסם ספרו של אוטו ויינינגר מין ואופי , שבו הביע יהודי מתנצר זה את רגשי שאט הנפש שהוא חש כלפי היהודיות , וכיוון שספר זה נעשה אופנתי והשפיע הרבה על תפוצת סטריאוטיפים אנטישמיים מודרניים גם בקרב יהודים ואנשים ממוצא יהודי ( דוגמה מובהקת לכך היא הפילוסוף לודוויג ויטגנשטיין , ( היו שראו בחיבורו של לסינג מעין תשובה לוויינינגר . ואולם , אף על פי שלסינג מקדיש בספרו פרק קצר לוויינינגר , הזירה שבה הוא מנתח את השנאה העצמית היהודית אינה זו שבה מועלים רעיונותיו של ויינינגר . לסינג אינו עוסק בהפשטות מכלילות על טבעם של הגזע , של הדת או של התרבות היהודית ואינו מלמד עליהם סנגוריה כתשובה להתקפותיו של ויינינגר . במקום זאת הוא מתאר את ההתנהגותבפועל של אנשים שנטלו על עצמם להתכחש למוצאם . בסוף התפתחותו האינטלקטואלית נעשה לסינג , לפני שנרצח על ידי לאומן גרמני , אוהד מושבע של הציונות . המונח שנאה עצמית יהודית קיבל תוכן סוציו–פסיכולוגי מובהק יותר בכתביהם של כמה מן הפסיכואנליטיקאים הראשונים , ובעיקר אצל וילהלם שטקל . שטקל חקר את מבנה המשפחה היהודית וניתח מצבים של מתח בתוכה על רקע קבלת הזהות היהודית או דחייתה . ללא כל קשר , כנראה , לעבודתו החלוצית של לסינג מוקדש גם פרק נרחב במסתו–ספרו של ז'אן פול סארטר הלא–יהודי , הרהורים בשאלה היהודית , לניתוח התופעה . הפילוסוף הצרפתי מבחין בין "אותנטיות יהודית" להיפוכה . אותנטיות היא אימוץ הזהות שהוטלת לתוכה כמרכיב של העובדתיות שבחייך , שאף כי אינך אחראי לה אין טעם להכחישה ויש לתת לה , כלכל מרכיב אחר של עובדתיות בחייך ( התקופה , הסביבה , המגדר , הנתונים הפיזיים , הגנטיים וכיו"ב , ( מובן שנבחר מתוך חירות . ציונות או הצטרפות למאבק תמונה מתוך הצגת "נפש יהודי , " תיאטרון חיפה . 1982 היהודי שהתנצר , אוטו ויינינגר , ביטא את שאט הנפש שחש כלפי יהודיותו

כתר הוצאה לאור

למדא - עמותה לתרבות יהודית מודרנית ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר