המוסר בהגות היהודית

עמוד:43

Press , 1986 . "Canaanite" Critique of Israel , Indiana Univrsity פורת , יהושע , שלח ועט בידו – ביוגרפיה של יונתן רטוש , מחברות לספרות , תל–אביב , . 1989 עברון , בועז , החשבון הלאומי ( פרק ט"ו : "הכנעניות – פתרונותיה ובעיותיה ( " מהדורה ב , ' דביר , תל–אביב , . 2002 חורון , ע"ג , קדם וערב – כנען , תולדות ארץ העברים , דביר , תלאביב , . 2000 המוסר בהגות היהודית נעמי כשר המונח "מוסר" משמש בהוראות שונות בלשון הבריות ובלשונותיהם של אנשי מחקר והגות בדורותינו . מוסר הוא : א . מערכת עקרונות כלליים המדריכים את התנהגותו של האדם , במצבים של קונפליקט בינו לבין זולתו , באופן המבטא את כבוד האדם באשר הוא אדם ; ב . מערכת עקרונות כלליים המדריכים את התנהגותו של אדם במסגרת מסוימת , חברתית , ארגונית , מקצועית או כדומה ( מערכת זו מופיעה לרוב בכותרת " אתיקה ;( " ג . תפיסה בדבר החיים הטובים והראויים , שאדם מבטא בהתנהגותו את נאמנותו לה או שקבוצת בני אדם מבטאת בהסדרי ההתנהגות שלה את נאמנותה לה ; ד . מערכת מידות של האופי האנושי , שהאדם אמור לסגל לו , בהתנהגותו ובמחשבותיו ; ה . מערכת ערכים הבאים לידי ביטוי בהתנהגות בני אדם בחברה מסוימת ; ו . ערך עליון , שלא זו בלבד שהוא בא לידי ביטוי בהתנהגות , בין של אדם ובין של קבוצת בני אדם , אלא שהוא מכריע כל ערך אחר , אם נוצרת התנגשות ביניהם . לפנינו אפוא שישה נושאים שונים בתחומי ההגות והמעשה . נדון כאן בקצרה בכל אחד מהם בפני עצמו . גם הביטוי "הגות יהודית" מתפרש בדרכים שונות . קשת המשמעויות משתרעת בין קוטב ההרחבה , שבו כל הגות של מי שנחשב יהודי , מנקודת מבט המקובלת על קהילה בעם היהודי , היא בגדר "הגות יהודית , " לבין קוטב הצמצום , שבו רק הגות של מי שנחשב יהודי מנקודת המבט של המסורת האורתודוקסית של הדת היהודית , שתוכנה עולה בקנה אחד עם המסורת הזאת , היא בגדר "הגות יהודית . " בהקשר הנוכחי יתפרש הביטוי "הגות יהודית" במובן ביניים , כהגותו של יהודי ( בלי לדקדק בשאלה מיהו יהודי ) כשהוא מביא בה לידי ביטוי את זהותו היהודית לפי תפיסתו . בני העם היהודי בדורותינו אינם כולם בעלי זהות יהודית אחידה . בישראל מתגלה קשת רבגונית של תשובות לשאלה האישית "מהם תכניה של הזהות היהודית שלך , " בקרב אלה המגדירים את עצמם "חילוניים" או "חופשיים , " בקרב אלה המתארים את עצמם "מסורתיים" ואף בקרב אלה המזדהים כ"דתיים . " בתפוצות מתגלה מגוון של זרמים דתיים שכל אחד מהם נותן מקום לתשובות שונות לאותה שאלה אישית . לפיכך , לא ניתן לתאר עמדה כלשהי בדבר "המוסר , " באחת משש המשמעויות האמורות של המונח הזה , בתור עמדה המאפיינת את כל היהודים , את כלל העם היהודי , את המסורת היהודית בכללותה או את הדת היהודית על כל זרמיה וגווניה . ולכן כל מה שייאמר להלן לא יהיה בגדר הכללה , אלא בגדר דוגמה שאפשר לראות בה דגם בעל חשיבות . א . מוסר אוניברסלי . מערכת עקרונות כלליים , העומדת על ערך כבוד האדם , באשר הוא אדם , מדריכה את האדם לנהוג , במצבים של קונפליקט "בין אדם לחברו , " באופן המכבד את ציורו של גוסטב דורה : משה מנפץ את לוחות הברית . לא ניתן לתאר עמדה כלשהי בדבר "המוסר" כעמדה המאפיינת את כלל העם היהודי , את המסורת היהודית בכללותה או את הדת היהודית על כל זרמיה וגווניה

כתר הוצאה לאור

למדא - עמותה לתרבות יהודית מודרנית ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר