הקדמה

עמוד:יד

זמן יהודי חדש מחולק למדורים שכל אחד מערכיהם ( הארוכים בדרך כלל יותר מערכים אנציקלופדיים רגילים ) הוא מאמר העומד בפני עצמו שניתן לקוראו בנפרד ממאמרים אחרים באותו מדור או במדורים אחרים . עם זאת , כל מדור בנוי כך שניתן לקוראו גם ברצף . יותר משכיוונו אל המחפש ( שאגב גם הוא יכול להיעזר במפתח שבכרך החמישי , כרך העזר , ולהגיע בעזרתו למידע נוסף המצוי בערכים השונים ) כיוונו לקורא ולמעיין . החומר , המסודר בעשרה מדורים , מוגש בצורה המאפשרת גם קריאה שוטפת של כל מדור לחוד או של מדורים בזה אחרי זה , וגם חיפוש אחרי עניינים , סוגיות , מושגים או אישים שפעלו בכל אחד מהתחומים שבהם אנחנו עוסקים , או שהגותם יש בה כדי להוסיף תובנות . הבדלי האורך בין הערכים השונים אינם באים להעיד על הבדלי החשיבות בין נושאיהם . במקרים רבים הם נובעים מהצורך להביא בפני הקוראים מידע חדש , רב בכמותו . הקריאה השוטפת תיעזר גם במבנה של כל אחד מהמדורים . בראשיתו מובא מבוא מקיף , המציג נקודת מבט כוללת ומשתדל להקנות לקוראים גישה שתסייע בהבנת החומר הכלול בו . לאחריו מופיעים ערכים , מהם קצרים יותר ומהם ארוכים יותר , המוקדשים לתחומים נבחרים ומבקשים להציג בדרך כלל נקודת מבט חדשה על העניינים הכלולים בהם . ערכים אלה , כאמור , מסודרים בדרך כלל בסדר ענייני ולא אלפביתי ( למעט ערכים המוקדשים לאישים , המובאים בסדר אלפביתי בסופם של אחדים מהמדורים . ( סדר הערכים הכלולים בכל מדור נמצא בתוכן העניינים המפורט המופיע בראש כל כרך , והוא מובא במלואו , לגבי כל ארבעת הכרכים , גם בכרך החמישי . בעזרתו – ובעזרת המפתח המסודר אלפביתית – יוכלו הקוראים למצוא את המקומות שבהם נדונים העניינים השונים . בראש המפתח נמצאת הקדמה המציעה את אופן השימוש בו . בסופם של רבים מהערכים מופיעה רשימת ספרים לקריאה נוספת . אין זו רשימה ביבליוגרפית של המקורות שעמדו לנגד עיני הכותבים , כי אם המלצה לקוראים המבקשים להרחיב את ידיעותיהם בתחום שבו מטפל הערך . כדאי גם לשים לב לכך שלגבי אישים המוזכרים בגוף הטקסט לא הבאנו בדרך כלל את שנות חייהם ולא את הכתיב הלועזי של שמותיהם . שנות חייהם והכתיב הלועזי של שמותיהם , במקום שכתיב זה רלוונטי , ניתנים במפתח , מה שמונע חזרות מיותרות לגבי אישים המופיעים פעמים רבות ובערכים שונים . כותרות המשנה המופיעות בגופי הערכים נכתבו במקומות אחדים בידי הכותבים ובמקומות אחרים הן נוספו בידי המערכת . שמותיהם של הכותבים מופיעים ליד כל אחד מהערכים שהם כתבו . בכרך ה' מופיעה רשימה מלאה של כל הכותבים וכמה פרטים מזהים עליהם , וכן מופיע מפתח מחברים המפנה את הקורא אל עמודי הפתיחה של המאמרים . ערך שלידו אין שם כותב – נכתב בידי העורכים , לעתים בעבודת צוות . אשר לתמונות הנלוות לטקסט , עשינו מאמץ רב למצוא תמונות רלוונטיות לו , שבמקרים רבים יש בהן לא רק כדי לשמש אילוסטרציה , אלא גם להוסיף מידע . עם זאת , נדגיש שהכיתובים הנלווים לתמונות לא נכתבו בידי הכותבים , אין הם אחראים להם ( אף שבמקרים רבים הם נשענים על הטקסט שכתבו ) והאחריות עליהם מוטלת על העורכים בלבד . ולבסוף ייאמר כי זמן יהודי חדש אינו מיועד לבוא במקום אנציקלופדיות וספרי שימוש כלליים , שבהם ניתן למצוא מידע , ברמת פירוט זו או אחרת , על אישים , מוסדות ואירועים היסטוריים ; הוא נועד , כאמור , להביא מבט חדש עליהם ולהאיר אותם צדדים שלהם שיש בהם כדי לתרום להבנתם של תהליכי המודרניזציה והחילון שהתרחשו בעם היהודי ובתרבותו במאתיים וחמישים השנים האחרונות . דוד שחם העורך הכללי

כתר הוצאה לאור

למדא - עמותה לתרבות יהודית מודרנית ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר