הקדמה

עמוד:13

Polish-Jewish Studies , Oxford 1991 , pp . 181-211 . lonsky , Basil Blackwell in association with the Institute for אני רואה לעצמי חובה נעימה להודות בראש וראשונה : לפרופסור ישראל גוטמן , שקרא את כתב היד ועודד אותי לפרסמו ; למהנדס יהושע שור , בנו של מטיף הסינאגוגה , הרב הפרופסור משה שור , שהסב את תשומת לבי לאי אלה פרטים , שתוקנו לפי עצתו ; לד"ר שבח אדן , לשעבר מתלמידי המכון למדעי היהדות בווארשה , שקרא את כתב היד והעיר הערות לתוכן ולסגנון ; לכל עובדי בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי שעמדתי איתם בקשר וסייעו בידי , בלא יוצא מן הכלל , במסירות ובסבר פנים יפות ולמר שלמה סנה , שערך את הספר והביאו לדפוס . ואף על פי שהסתייעתי בעצת אחרים , האחריות לתוכן , ובייחוד לעמדות שנקטתי בבעיות שהעליתי , חלה רק עלי . ירושלים , ניסן תשנ '' ב א . ג .

כרמל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר