הקדמה

עמוד:12

ממניעים של זיקה עמוקה לעברו , הצליח אחרי מלחמת העולם השניה על אף העוני המשווע ממנו סבל , לשקם . לשחזר או אפילו לבנות מהיסוד הלק ניכר מהמבנים ומצבות הזיכרון , הקשורים בחוויות שעיצבו את ההיסטוריה שלו . אך חלקה של הסינאגוגה לא שפר . על חורבותיה קם מגרד שחקים , שלעומתו מתגמד בניין הספרייה והמכון למדעי היהדות לשעבר , שנמצא בשכנותו . אף בניין זה , נפגע קשות בפיצוץ הסינאגוגה והועלה באש . אחרי ששוקם , שוכן בו כיום המכון ההיסטורי היהודי . מגרד השחקים שנבנה על חורבות הסינאגוגה , נולד במזל רע . עוד בטרם הושלם הבניין , נתגלו בקירותיו בקיעים וסימנים שיסודותיו שוקעים . מטעמי בטיחות עמד הבניין הענק הזה בשוממותו שנים רבות , כאשר בקרב העם רווחת שמועה , שקללת רב ( klatwa rabina ) רובצת על מגרד שחקים זה . זכר , בזעיר אנפין לבניין המפואר של הסינאגוגה שחרב , נמצא בדגם המוצב לראווה בבית התפוצות בתל אביב , שסייעתי לא אחת למעצביו בעצה בקשר לפרטים שונים במבנה ובמה שהיה בו , כפי שנחרתו בזכרוני עד היום הזה . חיבורי זה , כמעט שלא יעסוק בפארו של הבניין . עיקרו , העניין שעוררה הסינאגוגה בקרב יהדות וארשה , מיום שבא לעולם רעיון הקמתה ועד ליום שנמחקה מעל פני האדמה . וכאשר מדובר בעניין , כוונתי מצר אחד לחזונם ותקוותיהם של זקני המתבוללים מקימי הבניין המפואר , ומן הצד האחר למורת הרוח שגילו יהודי וארשה החרדים , לעצם הקמת בית הכנסת הגדול , שריח תיקונים ברת נדף ממנו . אסקור את התמורות החברתיות שהתחוללו בקרב יהדות וארשה בכלל , ובעדת בית הכנסת הגדול בפרט , כולל תהליך שקיעת הפלוטוקרטיה המתבוללת והתעצמות המחנה הלאומי והציוני . כיוצא בזאת אעסוק בהתמודדות הרעיונית בקרב מחנה המתבוללים , בין חסידי הרפורמה בדת למתנגדיה , ובהמשך במאבקים בין שרירי המתבוללים לבין הציונים , על ערכי יסוד ביהדות , דת ולאום . ועל הכול על מקומה של הסינאגוגה בהייה של וארשה היהודית בין שתי מלחמות העולם . חלקו הראשון של חיבור זה , התפרסם באנגלית בקובץ "היהודים בווארשה , " שהוציא לאור המכון למחקר יהודי פולני באוקספורד : History , edited by Wladyslaw T . Bartoszewski and Antony Po- in Warsaw on Tlomackie Street , The Jews in Warsaw , A Alexander Guterman , The Origin of the Great Synagouge

כרמל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר