עם הספר

עמוד:10

יהודית וכללית , מסירות לעניין היהודי ומעורבות רהבה בעניני הכלל . בזמן הגירוש האחרון מגטו וארשה והמרד הגדול בו , באפריל מאי , 1943 פרק הזמן שהביא קץ על אחרוני יהודי וארשה וחורבן על השכונה היהודית בעיר , נמחק מעל פני האדמה גם הבנין הנישא של הסינאגוגה . באותה העת לא היה כלול הבנין ברובע היהודי , שבו שהו היהודים ובו נערכו הקרבות , אך הגנראל הנאצי שהיה הממונה על המערכה האנטי יהודית , ראה בהריסת הסינאגוגה סמל לעקירת הקיום היהודי במקום . הד"ר גוטרמן , הורות לבקיאותו המופלגת בקורות הקהילה היהודית בווארשה ובניה , היה מסוגל לשחזר תמונה נאמנה ומפורטת של ההיבטים השונים של הסינאגוגה ובניינה , ולתאר את תולדות המשכן בדרך הראויה לו , כפרק רב חשיבות בתולדותיהם של יהודי פולין . ישראל גוטמן

כרמל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר