פתח דבר

עמוד:13

פתח דבר הספר הזה כשמו כן הוא : מעיקרו נועד להוליך את הקורא בצעדיו הראשונים להכרת שאלת חיבורה של הספרות המקראית . הוא לא נועד לחוקרים , האמונים מזה שנים על מדע המקרא , אלא יועד לכלל הציבור הקורא עברית , בישראל ומחוצה לה - כל אלה שהתנ"ך יקר להם , ועם זאת חפצים להבין אותו הבנה היסטורית , כיצד ומתי נתחבר . הבנה היסטורית לשם מה ? האם אנו זקוקים לה כדי להבין את הכתובים לפי פשוטם וכדי להעריך את יופים של ספרי המקרא כיצירות אמנות ואת מעלתם בהבעות אמונה וכנושאי אידיאות ? ובכל זאת אנו זקוקים להבנה היסטורית . יש שפרשיות תמוהות שבמקרא מתבררות לנו על ידי הסוג הספרותי שלהן . הנה אלישע קילל חבורת נערים שלגלגו עליו , ואז יצאו 'שתים ךבים מן היער ותבקענה מהם ארבעים ושני ילדים' ( מל"ב ב' . ( 24-23 קשה להבין את המוסר שבסיפור , אם לא שאנו נמצאים בעולמה של הלגנדה ( שבחי איש קדוש , ( והלגנדה מעיקרה ממוקדת בערכים של קודש וחול ואדישה כלפי הטוב והרע . ויש ששעת חיבורם של סיפורים או של ספרים מסבירה את מושגיהם האידיאיים . חוק החרם של ספר דברים וביצועו האכזרי בידי יהושע מסתברים כיצירות מן המאה השביעית לפסה"נ . באותה שעה , כשש מאות שנה אחרי התנחלות שבטי ישראל בארץ , נעלמו הכנענים זה כבר , ומחברים מארץ יהודה הכירו מראייה ומשמועה את אימי השלטון האשורי ואת הזוועות של מסעות המלחמה של מלכי אשור , הידועים לנו היום היטב מן הכתובות שלהם . זה היה העולם שבו הם גדלו , ועל פיו הם תיארו , בדרך לא ריאלית , את כיבוש הארץ . נכון הדבר שאפשר להתפעל מיצירה ספרותית גם בלי להכיר את הרקע ההיסטורי לחיבורה . התפעלות כזו , למשל , עוררה מאז ומתמיד מגילת רות . אבל אם נזהה את שעת יצירתה של המגילה בימי הפולמוס על הנשים הנכריות המשתקף בספרי עזרא ונחמיה , נבין טוב יותר גם את ההטעמות החוזרות שרות היא מואביה נכריה , גם את תיאור צניעותה וזהירותה בגורן עם בעז ( בניגוד להדרכה שקיבלה מנעמי , ( גם את ההדגשה בסוף הסיפור שנעמי אימצה את הבן של בעז ורות ( רות ד' . ( 17-16 מסתבר אפוא שההבנה ההיסטורית משלימה ומשכללת את הבחינה הספרותית . ואולם הלימוד ההיסטורי של המקרא , בייחוד במה שנוגע לתיארוך הספרים והתעודות המשוקעות בהם , נחוץ בעיקר לצורך אחר - לתיאור תולדות ישראל ואמונתו . אם אנו חפצים להבין מתי וכיצד נוצר עם ישראל , ומה הייתה אמונתו לכתחילה , וכיצד ומתי התפתחה עד שנהייתה לדת היהודית של ימי בית שני - תנאי מוקדם לכל זה הוא שרטוט תמונה ברורה של תולדות ספרות המקרא , אילו תעודות

כרמל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר